Welke Partijen nemen klimaatprobleem serieus?

Sietze Schukking heeft namens Natuurlijk Fryslân op 23 januari Provinciale Staten gevraagd om bij alle beleid het halen van de klimaatdoelen van Parijs als uitgangspunt te nemen. Het is voor Fryslân van existentieel belang dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden blijft, dan kunnen we de zeespiegelstijging in 2100 onder de 1 meter houden. Doen we te weinig dan kan het zomaar 3 tot 5 meter worden….

De uitslag van de stemming is:

Voor: Natuurlijk Fryslân, PvdD en GL,

Tegen: PvdA, CU, CDA, SP, VVD, FNP, 50+, PVV, FFP

Geef bij de verkiezingen op 20 maart een duidelijk signaal af aan de andere partijen!!!

Schud ze wakker!

Kijk bij onze plannen hoe we met z’n allen wel de doelstellingen kunnen halen: Fryslân2030

Zie hier de motie:Motie vreemd Schukking PS 23-01-2019 1,5 graad leidend

Gezondheidsschade € 50.000,– per boerderij per jaar!

Fries provinciaal rapport maakt duidelijk dat (ammoniak-)emmissies van boerderijen zorgen voor gezondheidsschade bij inwoners. Het rapport geeft aan dat dit neerkomt op € 50.000,– per boerderij per jaar (€763,– per ha bij 70 ha per boerderij).

Wil onze maatschappij deze schade terugkrijgen via de belastingen dan moet er 15 cent bij de melkprijs.

Daarnaast is er ook klimaatschade door emmissie van broeikasgassen, op basis van gegevens uit het rapport komt dit ook op nog eens € 50.000,– per boerderij per jaar (op basis €70,– per ton CO2 equivalenten).

Wil onze maatschappij ook deze schade terugkrijgen via de belastingen dan moet er nog eens 15 cent bij de melkprijs.

Alleen melkproduktie die meer opbrengt dan 65ct/liter heeft maatschapelijk economisch nut.

Noodzaak Landbouwtransitie kan niet duidelijker: Fryslân2030

Wij staan voor een transitie en willen dat de provincie Fryslân € 10 Miljard investeert. Een enorm bedrag, maar het kan EN het loont!

Omdat Natuurlijk Fryslân 4 weken terug een WOB verzoek heeft ingediend is dit rapport vandaag naar buiten gekomen.  Anders was het keurig over de verkiezingen getild.

Download het rapport hier: Rapport BIO-KANSEN final

WOB-verzoek rapport Biologische Landbouw

Anderhalf jaar geleden al hebben de drie noordelijke provincies opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar de gevolgen van een brede overstap naar biologische landbouw. Dat rapport is al een half jaar af maar ligt op de bureaus van de landbouwgedeputeerden te verstoffen. Waarom?

Wij denken het wel te weten, die overstap pakt volgens ons heel positief uit voor economie, biodiversiteit, gezondheid en samenleving. Dat is alleen niet zo’n lekkere boodschap voor een Provinciebestuur die inzet op schaalvergroting en de intensivering van de landbouw geen stroobreed in de weg legt. En zeker niet voor de verkiezingen.

Als het loopt als een eend, als het kwaakt als een eend, als het er uit ziet als een eend, dan is het een …….?

Wij krijgen sterk de indruk dat het rapport onder de pet wordt gehouden en dat er pogingen zijn gedaan om de inhoud wellicht wat ‘bij te buigen’.

Sietze Schukking: “Als Statenlid krijg ik geen antwoord, dan moeten we maar een WOB-verzoek doen. Het is wat ongebruikelijk en zou niet nodig moeten zijn. Maar wij vinden het belangrijk dat de inwoners eerlijke informatie krijgen in aanloop naar de verkiezingen”.

Een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek verplicht de overheid om binnen 4 weken de gevraagde informatie openbaar te maken.

Natuurlijk Fryslân heeft daarom drie WOB-verzoeken ingediend om dit rapport boven water te krijgen. Kijk voor alle details in ons persbericht Natuurlijk-Fryslan-dient-WOB-verzoek-in-bij-Provincie-vdef-20181221