Analyse

Natuurlijk Fryslân baseert haar plannen op Cijfers, Feiten en Wetenschappelijk Onderzoek. Alle analyses kunnen los van elkaar worden gelezen.

Daarnaast vinden we het heel erg belangrijk dat een ieders belangen goed en evenwichtig worden meegewogen. Ook de gevoelens en de beleving van mensen zijn een soort ‘feiten’ die je mee moet wegen.

De helft van de feiten leidt vaak naar de foute oplossingen.

Echte Oplossingen vragen om een Integrale Benadering

Klimaat

De verandering van het Klimaat heeft bestuurlijk twee kanten. Aan de ene kant de maatregelen die genomen moeten worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aan de andere kant de maatregelen die nodig zijn om te reageren op de gevolgen van de Klimaatverandering. Beide kanten worden hieronder behandeld. Lees verder

Landbouw

De landbouw in Fryslân zit in een diepe crisis. In de media wisselen berichten over grote problemen zich echter af met juich verhalen over voedselexport. Wat is er nu waar en wat is er echt aan de hand? Lees verder

Energietransitie

Er is wat ons betreft geen discussie of de energietransitie nodig is. Sterker, wij vinden dat deze veel te langzaam gaat. Ook de laatste informatie van het IPCC (International Panel on Climate Change, het wetenschappelijk samenwerkingsverband van de Vereningde Naties) bevestigd de enorme urgentie voor de omschakeling naar fossielvrije energie. Willen we de opwarming onder de 2 graden, en liefst 1,5 graden, houden dan hebben we nog 12 jaar tijd om fossiel vrij te worden. Lees verder

Biodiversiteit

Volgens het IPBES (International Panel on Biodiversity and Ecological Systems), een VN-organisatie die te vergelijkbaar is met de IPCC (klimaatverandering), is de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd nog een groter probleem dan de klimaatverandering. Natuurlijk Fryslân onderschrijft deze conclusie. Achteruitgang van de biodiversiteit is niet alleen wereldwijd een groot probleem maar ook in Nederland en specifiek in Fryslân. Lees verder

Leefbaarheid en Economie

Leefbaarheid en economie is sterk met elkaar verbonden, of het nu een Stad, Wijk of Dorp betreft. Vooral voor Dorpen is het belangrijk dat er ‘reuring’ is bedrijvigheid door winkels, instellingen, horeca of industrie. Je vind er mensen, sponsering en faciliteiten. Lees verder

Gezond Voedsel

Het mag duidelijk zijn dat gezond voedsel goed is voor iedereen. Het mag ook duidelijk zijn dat niet iedereen even gezond eet. We hebben de ‘welvaartsziekten’ zoals obisitas, voornamelijk veroorzaakt door te veel suikers en vetten. Suikers en vetten op zich zijn niet fout want iedereen heeft die nodig, maar wel de hoeveelheden en welke vetten, de hoeveelheden en hoe ze verwerkt zijn. Veel ‘bewerkt’ voedsel (kant en klaar maaltijden, pizza’s, ‘pakjes eten’, etc.) bevat er veel te veel van. Ook frisdranken en sappen zijn een bekende bron van heel veel suiker.Lees verder

Landschapspijn

Is een gevolg van de moderne landbouw, en dan met name de gangbare melkveehouderij. Mensen voelen Landschapspijn omdat het levendige gevarieerde friese landschap is omgevormd naar een doodse, eenvormige, industriele, groene raaigraswoestijn. Met name het verlies van bloeiende bloemen, weidevogels en duizend jaar oud cultuurlandschap doet mensen bijna fysiek pijn. Lees verder

Melkveehouderij

Waarom nog een specifiek stuk over de Melkveehouderij? Dat is omdat deze sector 70% van het landoppervlak van de Provincie Fryslan in beslag neemt. Maar nog meer omdat bij iedere politieke en bestuurlijk discussie in Fryslan over benutting van ‘Ruimte’ opeens de Roze Olifant de kamer binnenkomt en de melkvee- en zuivelsector heilig wordt verklaard. Onze economie zou er van af hangen, ‘wij’ voeden de wereld en zo nog een rijtje. Eigenlijk worden de oplossingen voor alle grote problemen in Fryslan geblokeerd door de heilige status van de melkveehouderij want bij al die discussies gaat het over het gebruik van de ruimte in het buitengebied. Maar is dat terecht? De media staan ook vol met problemen; van biodiversiteitsverlies, mestproblemen en zelfmoorden onder boeren. Lees verder

Inwoners en Overheid

We leven in onrustige tijden van populisme, toenemende ongelijkheid, gele hesjes, lobbyisten, America First. Tegelijk hebben we te maken met grote bedreigingen voor onze aarde en samenleving; klimaatverandering, dramatische achteruitgang van biodiversiteit en de grondstoffencrisis. In Fryslân komen daar de lokale uitdagingen bij om de leefbaarheid te behouden, de crisis in de landbouw, de toekomst van de Friese economie en hoe nemen we iedereen mee in deze transities. Lees verder


img