Kandidaten

Kandidatenlijst Natuurlijk Fryslân

1. Sietze Schukking, Jirnsum, 26-10-1963

2. Bregje Hamelynck, Sibrandabuorren, 08-09-1970

3. Helen Wolbers, Jirnsum, 27-08-1981

4. Andrew Livsey, Leeuwarden, 02-10-1985

5. Esther de Meijer, IJlst, 13-04-1960

6. Jacqueline Hofstede, Gauw, 03-03-1961

7. Jan Wijma, Oudemirdum, 30-10-1970

8. Rients Koster, Jirnsum, 14-07-1967

9. Sjoerd van der Hem, Jorwert, 07-06-1994

10. Niek Donker, Leeuwarden, 15-08-1963

11. Carla vd Hoek, Sneek, 22-12-1965

12. Tamir Herzberg, Jirnsum, 30-04-1955

13. Irma Abelskamp, Leeuwarden, 14-12-1968

14. Klaas Douma, IJlst, 11-05-1949

15. Lotte Brunia, Raerd, 05-05-1988

16. Marten de Boer, Itens, 06-07-1944

17. Ellert Nieveen, Harlingen,19-01-1950

18. Herman van Scherrenburg, Leeuwarden, 15-07-1947

19. Agatha Roozendaal, Itens, 21-05-1949

20. Gjalt de Groot. Holwerd, 20-02-1945

21. Martien Lankester, Iens, 14-03-1949

Sietze Schukking

Sietze Schukking

Lijsttrekker, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Poppenwier op de boerderij. Na Mavo, Havo en VWO naar Technische Universiteit in Delft om Elektrotechniek te studeren. Daarna eerst gewerkt bij de TU, dan 10 jaar als consultant, projectleider en programmamanager bij Accenture aan opdrachten voor grote internationale bedrijven. Van supermarktconcern tot high-tech, van luchtvaartmaatschapij tot internationale bank en van energiebedrijf tot truck-bouwer. Daarna jaren in de jachtbouw verzeilt geraakt en ook actief in automatisering, robotisering, drones en duurzame energietechniek.
Ondertussen in Jirnsum, Fryslân, terecht gekomen en houd nu samen met partner Petra Fries Roodbonte hobbykoeien waar we vrijwillig natuurbeheer mee uitvoeren.
In Fryslân politiek actief geworden op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau voor D66. Op dit moment lid van Provinciale Staten van Fryslân. Ik maakte mij echter steeds bezorgder dat onze bestuurders de grote uitdagingen van onze tijd niet bij de oorzaak aanpakten en maar bleven uitstellen. Daarom samen met een grote groep gelijkgestemden besloten Natuurlijk Fryslân op te zetten. Dit om ons politiek bestuur op te schudden. Er moet niet alleen gepraat worden, maar vooral gedaan. Als politieke partijen de problemen al wel in hun enorme omvang erkennen, dan hebben ze geen praktische oplossingen. Natuurlijk Fryslân komt daarom juist met een plan: Fryslân2030. We moeten aan de slag. We moeten een signaal afgeven, de zaak opschudden. Natuurlijk Fryslân is een beweging van doeners: we willen aan de slag om de problemen echt op te lossen. Er is geen tijd meer te verliezen en daarom zet ik mij in.

Bregje Hamelynck

Bregje Hamelynck

Kandidaat #2, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Heemstede. Woon nu al weer sinds 2000 in Sibrandabuorren. Afgestudeerd in de Economische Wetenschappen. Gewerkt als interim directeur bij ethisch beleggingsfonds ABF, als coördinator milieu- en sociaal beleid bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, als senior adviseur bij het onderzoeks- en adviesbureau CE en later als zelfstandig duurzaamheidsadviseur. Momenteel actief als mede-eigenaar van Permacultuur-tuinderij Ús Hôf (in Sibrandabuorren), directeur en oprichter van Dunstan Babytaal Nederland en als coördinator van de Voedselwerkplaats van het Netwerk Duurzame Dorpen. Daarnaast bestuurslid van Voedselcoöperatie Ús Iten, initiatiefnemer van de Voedselvisie voor Fryslân en van het Community Supported Agriculture (CSA) Netwerk Nederland, docent van diverse Permacultuur opleidingen, onder andere voor dorpstuinen. Ik ben moeder van drie kinderen en ik mag in mijn vrije tijd graag zingen en zeilen met o.a. het skûtsje De Gudsekop.
In mij studententijd ben ik jarenlang actief geweest voor de Jonge Socialisten in het internationale jeugdorganisatie overleg. Eigenlijk was ik wel klaar met de politiek, maar ik merk dat juist de huidige brede politieke besluiteloosheid er voor zorgt dat de Mienskip niet de dingen kan doen die zij graag willen doen omdat ze nodig zijn om ons klimaat, biodiversiteit en samenleving te redden.
Daarom heb ik vol overtuiging besloten om mij weer in de politiek te mengen, maar dan wel om er voor te zorgen dat de mensen zelf aan de slag kunnen. De plannen en aanpak van Natuurlijk Fryslân, met de investering van 10 Miljard Euro in de Energietransitie en 10 Miljard Euro in de Landbouwtransitie, betekenen het verschil voor de toekomst van Fryslân.

Helen Wolbers

Helen Wolbers

Kandidaat #3, Provinciale Staten

Ik woon nu in Jirnsum, ik ben geboren in Leeuwarden, opgegroeid in Sibrandabuorren en later verhuist naar Sneek. Ik ben moeder van 2 jonge kinderen. Ik heb gewerkt als shopmanager bij Society Shop en Superstar in Leeuwarden en Harvey Lewis in Bataviastad. Afgelopen jaren gewerkt als tentenmaker en industrieel coupeuse bij Molenaar, Sidijk en JB. Tijdens mijn mbo en hbo opleiding altijd actief in de leerlingraden. Nu maatschappelijk actief in Jirnsum, onder andere in Plaatselijk Belang Jirnsum.
Vanuit mijn activiteiten in Plaatselijk Belang Jirnsum voelde ik dat ik meer wilde doen voor mijn leefomgeving en de toekomst van mijn kinderen in Fryslân. Daarom ben ik ondertussen een aantal jaar ook Politiek actief.
Bij Natuurlijk Fryslân vind ik andere mensen die zich net als ik afvragen hoe we het Fryslân waar wij van houden, kunnen behouden en versterken. Voor onze kinderen en kleinkinderen.
De initiatieven die vanuit de Dorpen ontstaan vind ik de kracht van Fryslân. De gemeenschap die bruist en samen de handschoen oppakken voor het eigen dorp. Zoals de Vereniging Dorpscoöperatie Jirnsum die nu zorgt voor goede en betaalbare huurwoningen in Jirnsum. Fantastisch, mensen die hun kennis en kunde inzetten voor het dorp.
Ik zet mij in voor Natuurlijk Fryslân omdat ik er van overtuigd ben dat wij nu aan de slag moeten met ons klimaat, biodiversiteit, voedsel en de toekomst van onze boeren.

Andrew Livsey

Andrew Livsey

Kandidaat #4, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Sneek, heb een Nederlandse moeder en Engelse vader en ben daarmee een Fries met internationale wortels. Ik woon nu al weer jaren in Leeuwarden. Ik heb gekozen voor een opleiding tot docent aan de NHL, gespecialiseerd in het vak geschiedenis. Geschiedenis geeft je een begrip van de maatschappij en zijn werking. Ik wil met wat ik doe graag iets betekenen voor de maatschappij en de mensen om mij heen. Ik werk nu al meer dan 5 jaar als communicatieadviseur op gebied van duurzaamheid, educatie en culturele evenementen en projecten. Daarnaast ben ik de laatste jaren actief bij FairFryslân als duurzaamheids adviseur en zet mij in voor de Sustainable Development Goals. Politiek ben ik eerder actief geweest voor D66 en de Jonge Democraten. Ik wil graag een mooie toekomst voor iedereen, daarom wil ik ook graag dat we ons klimaat redden en zorgen voor gezond voedsel voor iedereen. Ik voel de urgente noodzaak om nu concrete stappen te zetten. Natuurlijk Fryslân past daarom bij mij, want met het plan Fryslân2030 kunnen we onze Provincie voor iedereen betaalbaar klimaatneutraal maken en er voor zorgen dat er nieuw perspectief is voor natuur, biodiversiteit EN gezond boeren.

Esther de Meijer

Esther de Meijer

Kandidaat #5, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Nijmegen en woon sinds 1989 in Fryslân, eerst in Sneek en nu in Drylts. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik heb Havo gedaan en daarna verpleegkunde-A, kunstacademie in Utrecht, eerste graads engels gestudeerd aan de NHL in Leeuwarden.
Ik heb veel gewerkt in zowel de zorg, onder andere het Antonius ziekenhuis in Sneek, als het onderwijs, het Bogerman in Sneek en Pieter Jelles Montesori in Leeuwarden. Sinds 2009 run ik mijn eigen bedrijf, Talking Matters!, waarmee ik cursussen Engels verzorg. In 2005 heb ik met een groepje andere IJlsters het festival ‘Drylts oer de grins’ opgericht (later het 2015 Festival) en was 4 jaar voorzitter van deze stichting. Onder deze organisatie ontstond ook het Millenniumnetwerk Fryslân. In 2014 gestart met het Perron2 initiatief, het sociaal buurtstation in IJlst, waar ik tot op heden bestuurslid van ben en activiteiten organiseer. Perron2 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en organiseert o.a. Rondetafelgesprekken over thema’s als het Friese Landschap en ‘Anders eten’, Repair Café, vegetarische kookavonden, ruilwinkel, doorgeefboekenkast, etc.
Ik zie dat we ook in Fryslân voor grote uitdagingen staan, deze moeten we gezamenlijk aanpakken en dan is het erg belangrijk dat de overheid de Mienskip ondersteunt. Natuurlijk Fryslân volgt die aanpak met haar plan: Fryslân2030, het zet de Dorpen en Wijken aan het Roer. Daarom sta ik op de lijst voor Natuurlijk Fryslân.

Jacqueline Hofstede

Jacqueline Hofstede

Kandidaat #6, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Sneek en opgegroeid boven de optiekzaak van mijn ouders aan het Grootzand 18. Na mijn studies fysiotherapie, bewegingswetenschappen en arbeidskunde werkte ik aan betere arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en organisatieontwikkeling. In 1992 keerde ik vanuit de randstad terug Fryslân en kreeg samen met Dirk drie prachtige zonen: Roel, Jan en Frans.
Sinds 2002 ben ik ondernemer. Vanuit Ynova | Lean Innovation Network begeleid ik mensen in organisaties bij Lean, Smart en Circulair Ondernemen. Daarnaast ben ik actief binnen het internationale netwerk “Economy for the Common Good” (ECG) voor een eerlijke economie en een duurzame, solidaire samenleving. Vorige zomer was ik de initiatiefnemer van het Elfwegen Pop-up Atelier in Sneek en recent samen met anderen de ECG beweging “Ware Winst Noord”.
Ik sta op de lijst van Natuurlijk Fryslân omdat ik wil bijdragen aan een Fryslân dat mét ambitieuze onorthodoxe plannen, goede samenwerking én ondernemerschap een lichtend voorbeeld gaat zijn in de omslag naar een duurzame, circulaire en menswaardige economie. Dat is hard nodig, voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen!

Jan Wijma

Jan Wijma

Kandidaat #7, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Kootstertille en nadat ik in Drachten en Oudemirdum heb gewoond ben ik nu neergestreken in Rottevalle. Na de Mavo ben ik, via de MTS in Drachten, in Leeuwarden Informatietechnologie aan de NHL gaan studeren. Daarna heb ik onder andere gewerkt bij TNO en Philips. Sinds 2007 ben ik ondernemer in de techniek. Met mijn bedrijf ben ik actief binnen de High-Tech bedrijven in het Innovatiecluster. Ik werk daar mee aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten.
Als ondernemer vind ik de uitdagingen op het gebied van het klimaat en landbouwtransitie een vruchtbare bodem voor technische innovaties. De uitdagingen van onze tijd vragen om gedreven mensen. Mijn no-nonsens instelling en een pragmatische aanpak helpen mij om de spreekwoordelijke koe bij de horens te kunnen pakken. Ik heb een blanco politiek CV en kan dus een fris geluid te laten horen in de Friese politiek. Ik sta in de startblokken om met de andere mensen van Natuurlijk Fryslân het plan Fryslân2030 te realiseren.

Rients Koster

Rients Koster

Kandidaat #8, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Tytsjerksteradiel en na wat omzwervingen beland in Jirnsum. Opgeleid aan de TU Twente en momenteel werkzaam als ruimtelijk adviseur. Ondersteunt het plan van Natuurlijk Fryslân.

Sjoerd van der Hem

Sjoerd van der Hem

Kandidaat #9, Provinciale Staten

Ik bin hikke en tein op in pleats yn Jorwert wêr’t ik noch hieltyd wenje. Myn thús. Nei’t ik 9 moannen troch Australië reizge hie waard it my noch dúdliker: De grûn yn Jorwert wie de grûn wêr’t ik op bouwe woe.
Ik bin boer, túnker, kok en natoerleafhawwer. Ik ha Mavo/vmbo en Havo dien, dêrnei ha ik in pear jier oan fan Hall-Larenstein ‘milieukunde en voedingsmiddelentechnologie’ studeard, mar ik krige dêr it ynsjoch dat ik mear fan’e natuer en iten leare koe yn it fjild.

Ik brûk 12 pûnsmiet grûn foar it ferbouwen fan myn eigen griente en fruit en it hâlden fan bisten, mei de rest fan myn famylje. Dit doch ik sa bewust mooglik en mei in hert foar de natoer, grûn en it wolwêzen fan de bisten en de takomst. De opbringst brûk ik wer yn myn eigen restaurant yn Ljouwert, better kin ik net krije.

Sûnt ik in jieroplieding Permacultuur foar de Fryske lânbou folge ha en in eigen restaurant ha, bin ik mij noch mear bewust fan it belang fan de gearwurking en ferbining tusken minsk en natoer. Sûn iten út in sûne grûn, makke troch minsken út de omjouwing. It docht my altyd goed as ik oan de minsken fertelle kin dat it út eigen tún komt, yn gearwurking mei de natoer. Myn doel is om minsken wizer te meitsjen oer harren iten, en de mooglikheid om lokaal iten tagonklik te meitsjen foar eltsenien.

Ik wol graach dat oare boeren ek de mooglikheid krije om oan’e slach te gean mei it meitsjen fan sûn iten foar de minsken yn Fryslân, der hat Natuurlijk Fryslân in konkreet plan foar; Fryslân2030. Dêrom bin ik der kandidaat foar wurden.

Niek Donker

Niek Donker

Kandidaat #10, Provinciale Staten

Ik ben Niek Donker en ik woon in de binnenstad van Leeuwarden. Ik ben journalist en tekstschrijver en maatschappelijk betrokken. En ik fiets graag, ben graag op en bij het water, hou van dichtbij en natuur zoals ’t Wad.
Het is tijd om versnelling aan te brengen in verandering. Hoe meer we te weten komen, hoe duidelijker het wordt: we moeten sneller schakelen naar duurzamer. We zijn zelf aan zet, wegduiken is geen optie. Samen kunnen we stappen zetten naar een gezondere, betere leefwereld. Dat vereist naast passie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid nemen, ook een gedegen plan. Dat plan ligt op tafel: Fryslân 2030, het plan van Natuurlijk Fryslân. Een plan waar ik achter sta, omdat we van daaruit samen kunnen werken aan de versterking van Fryslân. Duurzaamheid met een plan.
Wilt u meer weten over wat ik doe en hoe ik over zaken denk? Kijk dan op niekdonker.nl

Carla van der Hoek

Carla van der Hoek

Kandidaat #11, Provinciale Staten

Geboren en getogen in Leeuwarden en via IJsbrechtum en Pingjum woon ik nu alweer 25 jaar in Sneek. Ik ben moeder van twee volwassen zonen. Na de Mavo, Middelbare Landbouw School de INTAS opleiding gedaan.
Ik heb in allerlei verschillende branches gewerkt; banketbakkerij, uitzendwerk, horeca en nu in de thuiszorg en als jongerenbegeleider. Ook heb ik een aantal jaren op een boerderij gewoond en gewerkt. Naast mijn werk doe ik veel vrijwilligerswerk in buurthuizen, scholen en nu recent bij het gruttotheater.
Van jongs af aan kan ik ontzettend genieten van ons prachtige Fryslân. Te voet, op de fiets of vanaf het water. Maar stukje bij beetje en steeds sneller wordt Fryslân anders. Minder levendige dorpen, minder vee in het land, graswoestijnen, gaswinning, zoutwinning, zandwinning, windmolenparken, slechter openbaar vervoer, boeren in financiële nood, leegstaande boerderijen, koeien die steeds korter leven, mest overschotten, verdwijnende weidevogels  en ga zo maar door. En steeds meer mensen die zich niet gehoord voelen en beginnen te morren.
Politiek ben ik actief geweest als fractievoorzitter voor de SP in Sudwest Fryslân maar vond het landelijke SP keurslijf te strak. Ik ben daarom nu actief voor Gemeentebelangen-TotaalLokaal in de gemeenteraad van Sudwest Fryslân.
Op provinciaal niveau heb ik mij aangesloten bij Natuurlijk Fryslân want het moet anders in Fryslân. Waar veel partijen vooral praten, vergaderen en onderzoeken, wil ik dat we aan de slag gaan met oplossen, voor het te laat is. En dat kan bij Natuurlijk Fryslân niet veel vergaderen maar werken op basis van een haalbaar plan: Fryslân2030, voor en door iedereen, maar vooral voor ons prachtige Fryslân.

Tamir Herzberg

Tamir Herzberg

Kandidaat #12, Provinciale Staten

Geboren in Amsterdam. Na 10 jaar in Israël, (werk in de bouw, studie, o.a. Hebreeuws en Geomorfologie), in 1981 in Jirnsum komen wonen. Vanaf 1984, en nog steeds, werkzaam in diverse takken van onderwijs, als leraar, lerarentrainer en ontwikkelaar. Verdere studies aan de Rijk Universiteit Groningen: Engels en Hebreeuwse literatuur.
Ik woon in het buitengebied en leef zoveel mogelijk van de opbrengst van mijn eigen tuin en gaard.
Tot nu toe ben ik niet actief geweest in de politiek, maar ik ben nu overtuigd van de urgentie om iets te doen. We moeten nu (en dat is geen Fries maar wel duidelijk:) “niet lullen maar poetsen.” Natuurlijk Fryslân is de partij die hiervoor staat.
Breed maatschappelijk betrokken, vandaar deze keuze voor een plan dat niet gericht is op het behoud van zoveel mogelijk kiezers maar op actie die meteen en plaatselijk merkbaar verschil gaat maken.

Irma Abelskamp

Irma Abelskamp

Kandidaat #13, Provinciale Staten

Irma Abelskamp,
Ik ben geboren in Sneek. Na de havo heb ik eerst vijf jaar rondgetrokken door Europa, heb bij boeren gewerkt en veel vrijwilligerswerk gedaan bij oa wereldwinkels. Na de opleiding Diermanagement heb ik een aantal commerciële functies gehad. Daarna heb ik zo’n 5 jaar voor het CJIB gewerkt. Na een burn-out heb ik het roer omgegooid. Ik heb mij omgeschoold tot trainer en projectontwerper in de Permacultuur. Ik heb sindsdien meerdere organisaties opgericht waaronder Stichting Frijlân bij Leeuwarden waar ik nu woon in een gemeenschap met drie andere vrouwen.
Ruim twee jaar was ik betrokken bij de koplopersgroep van Duurzaam Fryslân 2030 onder leiding van Marjan Minnesma en Jan Rotmans.
Hoewel politiek mij nooit eerder aangesproken heeft, trok Natuurlijk Fryslân wel mijn aandacht. Natuurlijk Fryslân biedt een concreter en meer ecologisch, sociaal verantwoord politiek antwoord op de klimaat- en milieuproblematiek en alles wat daar mee samenhangt. Visie en kennis van de samenhang tussen ecologie, sociaal en economisch beleid is waarom ik graag bijdraag aan deze partij. Tijd voor actie was het al lang en nu steeds urgenter. Het plan Fryslân2030 van Natuurlijk Fryslân biedt concrete oplossingen.

Klaas Douma

Klaas Douma

Kandidaat #14, Provinciale Staten

Klaas Douma

Ik ben geboren in Jirnsum en woon nu in Drylts. Na de Sociale Academie/opbouwwerk heb ik in ZO Drenthe gewerkt aan onderwijsstimulering en vervolgens als opbouwwerker aan de leefbaarheid van kleine dorpen in Zuidwest Fryslân. Eind jaren 80 ben ik overgestapt naar de onderwijssector en heb hier in verschillende managementfuncties gewerkt. Ik ben ruim dertig jaar actief geweest in de PvdA Wymbritseradiel, in het bestuur en als gemeenteraadslid. Ik ben actief voor Natuurlijk Fryslân omdat deze partij met een concreet plan ‘Fryslan2030’ aan de verkiezingen meedoet, een plan dat volgens mij nodig is voor de toekomst van Fryslân en de noodzakelijke bijdrage aan de klimaatdoelen. Ik ben verder actief op het gebied van duurzaamheid, Repair Café, gezonde landbouw en in de eerste Friese voedselcoöperatie Us Iten, een coöperatie waarin de leden samen lokale en biologische producten inkopen.

Lotte Brunia-Hugen

Lotte Brunia-Hugen

Kandidaat #15, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Sneek. Na een leuke studententijd in Groningen ben ik in 2010 begonnen als Account manager in Assen bij Timmermangroep. Mijn liefde voor natuur, tuinieren en biodiversiteit is in deze jaren enorm gegroeid. Ik ben moeder van drie kinderen. Twee jongens van 6 en 3 jaar en een dochter van bijna 1 jaar. Samen met mijn man run ik de biologische boerderij Boer Brunia. Naast onze koeien hebben we onder andere een voedselbos waar permacultuur hoog in het vaandel staat. Daarnaast ben ik imker en houden mijn bijen de omgeving vruchtbaar. Ik ben nu met de opleiding kruiden geneeskunde bezig en wil over enige jaren een praktijk aan huis op de boerderij openen.
Ik wil graag dat meer mensen de overstap naar biologisch boeren en permacultuur kunnen maken en ik denk dat het plan van Natuurlijk Fryslân om 10 Miljard Euro te investeren in de landbouwtransitie heel veel nieuw perspectief geeft aan de boeren van Fryslân.

Marten de Boer

Marten de Boer

Kandidaat #16, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Leeuwarden, daarna gewoond in Dronryp en nu in Itens. Na de LTS en HBS-A heb ik in Groningen Sociale Geografie gestudeerd. Eerst gewerkt in de monumentenzorg en aan beschermde dorpsgezichten. Daarna bij de gemeente Sneek bij de afdeling Samenlevingsopbouw. Ondertussen opnieuw een studie aan de Sociale Academie, Culturele Minderheden. Daarna mensen begeleid in het kader van Wet Voorziening Gehandicapten, vervolgens met Banenpoolers in 10 jaar tijd 3000 woningen aangepast.
In Dronryp voor de PvdA in het bestuur en gemeenteraad gezeten. In Littenseradiel bestuurslid van politieke samenwerkingspartij SAM tussen 2009 en 2018.
Sinds 2015 actief met het Burgerinitiatief Ecologisch Bermbeheer & Bijen-Flinterlinten Leeuwarden-Sneek.
Ik heb drie kinderen en vijf pake- en beppesizzers. Om hun toekomst heb ik mij aangesloten bij Natuurlijk Fryslân omdat de ecologie, biodiversiteit en bodems in Fryslân op sterven na dood zijn. Insecten vormen de basis van onze voedselketen, die moeten terug in Fryslân. Het bodemleven moet hersteld door anders te gaan boeren. Waterpeilen omhoog tegen de verdroging en voor de vogels. Variatie in het landschap is noodzakelijk voor biodiversiteit. De Greidhoeke weer een ‘Reidhoeke fol blommen en bisten’.
Het plan: Fryslân2030 van Natuurlijk Fryslân, biedt een samenhangende praktische aanpak om met een investering van 10 Miljard Euro nieuw perspectief te geven aan natuur, klimaat, gezond voedsel EN boeren!

Marten de Boer

Marten de Boer

Kandidaat #16, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Leeuwarden, daarna gewoond in Dronryp en nu in Itens. Na de LTS en HBS-A heb ik in Groningen Sociale Geografie gestudeerd. Eerst gewerkt in de monumentenzorg en aan beschermde dorpsgezichten. Daarna bij de gemeente Sneek bij de afdeling Samenlevingsopbouw. Ondertussen opnieuw een studie aan de Sociale Academie, Culturele Minderheden. Daarna mensen begeleid in het kader van Wet Voorziening Gehandicapten, vervolgens met Banenpoolers in 10 jaar tijd 3000 woningen aangepast.
In Dronryp voor de PvdA in het bestuur en gemeenteraad gezeten. In Littenseradiel bestuurslid van politieke samenwerkingspartij SAM tussen 2009 en 2018.
Sinds 2015 actief met het Burgerinitiatief Ecologisch Bermbeheer & Bijen-Flinterlinten Leeuwarden-Sneek.
Ik heb drie kinderen en vijf pake- en beppesizzers. Om hun toekomst heb ik mij aangesloten bij Natuurlijk Fryslân omdat de ecologie, biodiversiteit en bodems in Fryslân op sterven na dood zijn. Insecten vormen de basis van onze voedselketen, die moeten terug in Fryslân. Het bodemleven moet hersteld door anders te gaan boeren. Waterpeilen omhoog tegen de verdroging en voor de vogels. Variatie in het landschap is noodzakelijk voor biodiversiteit. De Greidhoeke weer een ‘Reidhoeke fol blommen en bisten’.
Het plan: Fryslân2030 van Natuurlijk Fryslân, biedt een samenhangende praktische aanpak om met een investering van 10 Miljard Euro nieuw perspectief te geven aan natuur, klimaat, gezond voedsel EN boeren!

Ellert Nieveen

Ellert Nieveen

Kandidaat #17, Provinciale Staten

Ellert Nieveen

Ik ben geboren in Harlingen en daar altijd blijven wonen.
Na de Lagere Land- en Tuinbouwschool in Witmarsum, de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn en 11/2 jaar Hogere Tuinbouwschool in Utrecht in 1974 begonnen met werken als constructieschilder, o.a. bij de Hoogovens in IJmuiden en Akzo in Delfzijl. Via avond-studies (PB, MBA, SPD, AAC), een postdoctorale studie EDP-accounting (electronic data processing) aan de Erasmus universiteit Rotterdam en de overgangsregeling AAC in 1994 geslaagd voor het accountantsexamen en ingeschreven in het register van de NBA.
In 1976 administratief medewerker bij een instelling voor maatschappelijk werk, daarna 1 jaar bij een winkelbedrijf. In 1978 administrateur bij verpleeghuis Dukdalf in Harlingen, 1982 hoofd afdeling Overeenkomsten en Tarieven bij ziekenfonds ZLS, 1990 hoofd Interne Accountants Dienst zorgverzekeraar De Friesland tot 1996. In 1999 als hospital administrator uitgezonden naar Kosovo door een internationale hulporganisatie. Vanaf 2000 interim manager financiële afdeling bij verschillende grote ziekenhuizen via PWC. In die periode eenmanszaak opgestart, later omgezet naar BV. Onderhouden van administraties voor zakelijke klanten, accountantsrapporten, loonadministraties. Later ook bewindvoerder via Rechtbank. In 2016 begonnen met beëindigen carrière.
Ik ben gehuwd, heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen.
Maataschappelijk ben ik actief geweest als:
Voorzitter wijkvereniging t’Noorderkwartier, ongeveer 25 jaar
Voorzitter D66 Harlingen, ongeveer 15 jaar
Penningmeester scoutinggroep, ongeveer 5 jaar.
Penningmeester Huisvestings-stichting scouting, ongeveer 3 jaar.
Penningmeester D66 Fryslân, ongeveer 5 jaar.
Penningmeester Stichting Ondersteuning provinciale fractie D66, ongeveer 5 jaar.
Penningmeester Natuurlijk Fryslân, sinds oprichting

Politiek is vandaag de dag steeds meer praten over mogelijke toekomstige acties waarbij de electorale positie van de partijen belangrijker is dan het in gang zetten van veranderingen. De inrichting van ons Staatsbestel is in 1848 afgerond.
Er ontstaan steeds meer maatschappelijke situaties welke niet goed met het huidig Staatsbestel zijn op te lossen. Werkende weg zullen nieuwe oplossing gemaakt moeten worden om daar goed mee om te kunnen gaan.
Concreet, planmatig, constructief, maar ook onafhankelijk, gebruik makend van wetenschappelijke inzichten en niet te benauwd.
Natuurlijk Fryslân pakt de uitdagingen van onze tijd planmatig aan: Fryslân2030 en zet daarbij in op de organisatiekracht van de Friese Mienskip.

Herman van Scherrenburg

Herman van Scherrenburg

Kandidaat #18, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Ede (Gelderland). Na de grafische opleiding heb ik alle disciplines van het grafische bedrijf doorlopen, later heb ik mij omgeschoold naar grafische vormgever. Naast mijn werk was ik een enthousiaste amateur kok, daarom ben ik in 1992 met mijn gezin verhuisd naar Fryslân om in Oudega (ZWF) een restaurant te runnen. Ik ben jarenlang actief geweest als bestuurslid van diverse verenigingen in verschillende dorpen. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van de VVV Zuidwest Friesland tot aan de fusie van 1 januari 2019. Ik ben eerder enige jaren politiek actief geweest voor de VVD Wymbritseradiel, waaronder een aantal jaren in de schaduwfractie. Ik zet mij nu in voor “Natuurlijk Fryslân” omdat deze club een realistisch plan heeft om Fryslân de klimaat doelen van Parijs te laten halen en door een herinrichting van de landbouw nieuw perspectief te geven aan natuur, klimaat, economie EN boeren.

Agatha Rozendaal

Agatha Rozendaal

Kandidaat #19, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Hoorn en heb gewoond in Hilversum, Groningen, Workum, Boazum en nu Itens. Ik heb een hele schoolcarriere; huishoudschool, INAS opleiding, Verpleegkundige en HBO Maatschappelijke Gezondheidszorg. Ik heb eerst gewerkt in verschillende ziekenhuizen, daarna in de wijkverpleging in Bolsward en omstreken. Daarna gewerkt voor Centrum Opvang Asielzoekers (COA), eerst bij de medische opvang en later als directeur in Burgum, Dokkum en Noardburgum.
Opnieuw gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht; Integraal en Cultureel management. Daarna gewerkt als docent Sociaal Werk aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).
Nu ben ik actief als voorzitter van Stichting Permacultuur Friesland waar onder andere de projecten Frylân en de Oerfloed in Leeuwarden ondervallen.
Ik ben lijsttrekker en fractievoorzitter geweest voor de politieke samenwerkingspartij SAM in Littenseradiel.
Ik heb mij aangesloten bij Natuurlijk Fryslân omdat onze tijd opraakt; ‘Niet meer praten maar doen en de klimaatdoelen halen’. Daarom het plan: Fryslân2030, een betaalbare aanpak voor de energietransitie, door en met de Mienskip.

Gjalt de Groot

Gjalt de Groot

Kandidaat #20, Provinciale Staten

Ik bin berne yn 1945 en yn myn berne jierren, fier efter ôf wenjend op it spultsje “Luctor et Emergo” yn’t wetterlân tsjin de Alde Feanen foarme troch wyn en wetter, fûgels en fisken. Ik soe letter boer wurde op in moaie pleats ûnder Raerd mar dat like mei net goed ta. Ik rekke oan’t wurk yn de foarljochtingstsjinst fan de mengvoerfabrikanten yn Noard Nederlân. Ik kocht lykwols yn 1987 in bargebedriuw ûnder Holwert en waard bargeboer. Mar de tongblier krisis fan 2001 sette hjir lykwols in drmatyske streep troch.
Ik bin myn hiele libbenin fjildman west, aaisykje, greidefûgelbeskerming, snoekfiskje, poldermûnder einekoerflechtsje, ielrikje, mar ik bin ek skriuwer fan boeken en ferteller fan ferhalen.
Yn it bestjoerlik ramt bin ik yn tal fan saken aktyf west ûnder oaren as foarsitter fan it BFVW (Bûn fan Fryske Fûgelwachten) en polityk foar de FNP.
Ik libje tichte by de natoer en hald myn libben doelbewust bûten de massa media ynformaasje. Ik wol myn geast net beynfloedsje litte troch de waan fan de dei, mar besykje yn alle rêst ta in eigen oardiel te kommen yn saken dy’t ik wichtich fyn. Hjiryn jout myn gefoel it paad oan.
En dat gefoel seit dat it ferkeard giet yn Fryslâns natoer, mei grûn en libben.
Natuurlijk Fryslân hat in plan. En der slút ik my by oan.

Martien Lankester

Martien Lankester

Kandidaat #21, Provinciale Staten

Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Limburg. Na het VWO ben ik opgeleid als arts en later als sociaal-geneeskundige, maar tegenwoordig praktiseer ik niet meer. Sinds 1970 heb ik mij verdiept in hoe biologische voeding en landbouw bijdragen aan gezondheid, milieu, biodiversiteit, landschap en klimaat.
In 1976 ben ik in Iens (Edens) een artsenpraktijk begonnen en een jaar later heb ik daar ook een biologisch-dynamisch melkveehouderijbedrijf (Hof van Edens) opgezet naast mijn artsenpraktijk. In 1990 heb ik Stichting Soune Groun opgericht om biolandbouw in Fryslân te bevorderen. Tevens ben ik een van de initiatiefnemers van het Sociaal-Therapeutisch Instituut Olmenes in Appelscha (www.olmenes.nl).
In 1991 heb ik ook de Avalon Foundation (www.avalon.nl) opgericht, die sindsdien in meer dan dertig landen projecten met lokale partners heeft uitgevoerd op het gebied van biologische landbouw en voeding, landbouwmilieuprogramma’s en duurzame plattelandsontwikkeling.
Ik ben al vele jaren lid van GroenLinks en ondersteun van harte de groene en sociale koers van die partij, ook in Fryslân. Toch ben ik ook lijstduwer van Natuurlijk Fryslân omdat ik hiermee de urgente noodzaak voor een samenhangend, duurzaam en groen ontwikkelingsplan nog eens extra wil benadrukken.
Ik zie dit voor de provincie en haar inwoners en bedrijven als een kans! Ik hoop dan ook dat na de PS-verkiezingen de groene en sociale krachten zich bundelen om deze kansen te grijpen.


img