Mensen

Onze Kandidatenlijst is uit!!!

21 Kandidaten voor Provinciale Staten van Fryslân!

Klik hier voor alle informatie over onze kandidaten.


img

Wat gebeurt er allemaal bij Natuurlijk Fryslân?

Politieke Vereninging

Ons belangrijkste doel voor de korte termijn is meedoen aan de Provinciale Stetenverkiezingen van 20 maart 2019 om er voor te zorgen dat er echt wat gaat veranderen in Fryslân. Om mee te kunnen doen aan die verkiezingen heb je een politieke vereniging nodig die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus dat hebben we gedaan, de politieke vereniging Natuurlijk Fryslân is opgericht en heeft een bestuur.

Partijorganisatie

Om er voor te zorgen dat een partij goedloopt moet je een aantal zaken regelen zoals regelementen en ledenadministratie. Daar moeten zaken voor opgezet. Tot aan de verkiezingen doen we daar het minimale aan want ‘first things first’, eerst de verkiezingen.

Kernteam Campagne

Deze mensen bedenken en cooördineren de campagne acties. Maar heeft u een goed idee, schroom dan niet en neem contact op!

Campagneteam

Dat zijn wij allemaal! En hopelijk komen er nog vele van jullie bij die met ons op pad gaan en/of ons helpen met uitdragen van onze plannen in Fryslân en/of op social media. Meldt je aan!

Plan voor Fryslân2030

Wij hebben niet echt een verkiezingsprogramma maar in plaats daarvan een plan voor Fryslân. Wij willen dat er wat gebeurd en daarom hebben we alvast de plannen geschreven. De datum van 2030 valt samen met het moment wanneer de huidige grote veranderingen gerealiseerd moeten zijn. Bovendien kunnen de veranderingen eigenlijk niet in een kortere tijd worden doorgevoerd.

Advies en Expertgroep

Bij het opstellen van het Plan voor Fryslân2030 krijgen we hulp, steun, input en terugkoppeling van een grote groep mensen. Veel mensen doen dat op persoonlijke titel omdat ze bijvoorbeeld voor de provincie, een gemeente of het Wetterskip werken en in hun werk een ander verhaal moeten uitdragen. Er zijn ook mensen bij die voor adviesbureaus werken die voor de provincie of andere overheidsinstellingen werken, ook daar ligt het gevoelig. Een aantal mensen die ons helpen zijn ook actief lid van een andere partij. Er zijn echter geen lobbyisten met financiële belangen bij betrokken.

Kernteam Kandidatenlijst

Deze mensen zijn bezig met de kandidatenlijst door actief te zoeken naar geschikte kandidaten binnen en buiten de partij, expertgroep en andere betrokkenen. Zij zoeken mensen met praktische ervaring op gebied van gemeenschapsinitiatieven, klimaat-, biodiversiteits-, landbouw-, ruimtelijke ordenings-veranderingstrajecten. Ook zoeken ze mensen met kennis van zaken op gebied van technologie, bestuurlijk-juridische processen, onderwijs en transitiemanagement. Mensen die in de samenleving staan en er aan willen bijdragen dat ook de politiek eindelijk meters gaat maken.

Kandidatenlijst

Hierop komen de kandidaten van Natuurlijk Fryslân voor de verkiezingen. We hebben al een aantal geschikte kandidaten en lijstduwers, maar er is ruimte voor 30 mensen. Dus wil je helpen om de politiek in Fryslân echt in beweging te krijgen, meldt je dan aan bij ons!!

Stichting Fractieondersteuning

Formeel staat deze organisatie geheel los van de politieke vereniging en is er alleen informerend overleg. Deze stichting is de formele werkgever van de fractieondersteuning voor de Provinciale Staten. Deze stichting krijgt haar geld van de provincie en gebruikt dit alleen voor fractieondersteuning.

Statenfractie

Op dit moment is onze lijsttrekker Sietze Schukking al lid van Provinciale Staten van Fryslân. Na de verkiezingen komen onze nieuwe gekozen statenleden in deze fractie. Formeel staat de fractie helemaal los van de politieke vereniging want de leden van Provinciale Staten worden gekozen door de inwoners en opereren zonder ‘last’. Daarom is er tussen de fractie en de politieke vereniging Natuurlijk Fryslân alleen informerend overleg.

Steun ons!

Kom bij de club en help ons de politiek in Fryslân aan het werk te zetten!


img