img

Helpen

Het mag duidelijk zijn dat klimaatverandering, dramatisch biodiversiteitsverlies, landbouwcrisis en de dreigende verdere achteruitgang van leefbaarheid en economie in Fryslân vragen om een geheel andere aanpak door onze overheid. De huidige bestuurders zijn hier niet geschikt voor. Daarom is het van groot belang dat Natuurlijk Fryslân met een sterke vertegenwoordiging in de Friese Provinciale Staten komt. Op deze website is te zien dat er al veel voorbereiding is gedaan. Een duidelijke en concrete set van samenhangende plannen om deze transities door te voeren samen met alle Friezen.

Er moet echter nog heel veel gebeuren. Het belangrijkste doel is nu om een optimale verkiezingsuitslag te halen, want zonder zetels houden we dit huidige conservatieve beleid wat regelrecht richting afgrond leidt. Daarom moet er Campagne gevoerd worden:

Daarvoor hebben we echter uw hulp nodig en geld. Onze mensen zijn allemaal maatschappelijk actief en kennen veel mensen in Fryslân, maar niet genoeg. Onze mensen dragen allemaal bij aan de campagne kas, maar als beginnende partij hebben niet jarenlang flinke afdrachten van Statenleden en Gedeputeerden in de campagne kas kunnen laten vloeien.

 

Kortom, meldt u aan, sponsor een sociale media campagne, like ons op sociale media, zorg er voor dat we bij u in de stad, wijk of dorp op een verkiezingsbijeenkomst ons verhaal kunnen doen, plak bumperstickers op uw auto, trek een Natuurlijk Fryslân T-shirt aan, voer campagne voor Natuurlijk Fryslân, meld je aan als lijstduwer of kandidaat (er is ruimte voor 50 mensen!!).

 

Zorg dat er wat verandert in Fryslân!

 

#Fryslân2030


img