img

Met jouw steun aan, jouw actievoeren voor, jouw donatie aan, jouw Stem  op Natuurlijk Fryslân kies jij voor:

En, bovenal, jij Kiest voor Zelf Meedoen en Bijdragen aan het Succes van de Veranderingen.

Klimaatplan

Klimaatplan

Read more

Biodiversiteit herstellen

Biodiversiteit herstellen

Read more

Energie Plan

Energie Plan

Read more

Samen en Solidair

Samen en Solidair

Read more

Waterplan

Waterplan

Read more

Gezond Boeren

Gezond Boeren

Read more

Gezond Voedsel

Gezond Voedsel

Read more

Wonen en Werken

Wonen en Werken

Read more

Landschapspijn

Landschapspijn

Read more

Industrie en Innovatie

Industrie en Innovatie

Read more

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie

Read more

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Read more

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Read more

Financiering

Financiering

Read more

Wie zijn wij en wat willen wij?

Wij willen de politiek nu echt aan het werk zetten voor ECHTE oplossingen voor het Klimaatprobleem, de Landbouwcrisis, het Biodiversiteitsverlies en versterken van Leefbaarheid.

De bestaande partijen of, willen geen, hebben geen, durven geen, kunnen geen oplossingen brengen. Op zijn best signaleren ze dat er grote probleem zijn en dat er ECHT iets aan moet gebeuren.

Natuurlijk Fryslân brengt oplossingen, plannen en mensen die ze willen en kunnen uitvoeren.

Waarom willen jullie dit?

Omdat we onze kinderen en kleinkinderen niet met een vernield, dood, verdronken Fryslân zonder toekomst op willen zadelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid NU.

Waarom via de Provincie?

De uitvoering van dit beleid is door Den Haag neergelegd bij de Provincie, dus de Provincie moet de doelen realiseren, niet Den Haag of de EU. De problemen liggen er al sinds de vorige eeuw. De bestaande partijen laten zien het niet te kunnen oplossen, daarom moeten andere mensen het doen.

Kunnen de Problemen dan opgelost worden?

Er moet zeker een grote klus geklaard worden, maar met de bestaande wet- en regelgeving kunnen de veranderingen al worden door gevoerd. Het had al veel eerder moeten gebeuren en daarom is de situatie veel slechter dan had gehoeven. Daarom moeten we nu meer doen in een kortere tijd. Daarom zijn er andere mensen nodig.

Is het niet heel duur?

Er is veel geld nodig voor investeringen, maar daar krijg je ook veel voor terug. Onze plannen zijn de goedkoopste oplossing. Het is net als wanneer je een huis koopt, de hypotheek is een groot bedrag, maar je krijgt er een huis voor terug. De Provincie kan heel goedkoop geld lenen.

Krijgt Fryslân dit voor elkaar?

Wij willen dat iedereen meedoet. Wij verwachten dat ook iedereen mee wil doen. Als we het met elkaar doen, kan ook iedereen meedoen. Fryslân heeft eerder laten zien dat ze grote dingen kan bereiken wanneer de Dorpen en Wijken in de lead zijn.

“De Dorpen aan de Macht”

Maar dan moet de overheid leiden en mogelijk maken. En niet in de weg zitten wat nu feitelijk vaak gebeurd. Daarom zijn er andere mensen nodig bij de Provincie.

Wat willen jullie nu precies doen?

Kijk daar voor naar onze PLANNEN en de achterliggende ANALYSE van de problemen en hun samenhang.

Het Plan voor Fryslân2030

 

#FRL2030

Ons plan voor Fryslân is uitgewerkt in 14 deelplannen. Deze plannen zijn ons antwoord op de grote uitdagingen waar Fryslân voor staat. De verschillende problemen zijn onderling met elkaar verbonden. De oplossingen daarom ook. De problemen tegelijk en bij de oorzaak aanpakken is daarmee de juiste aanpak. Onze plannen vormen daarom een samenhangend en Integraal Plan. Een samenhangend plan maakt efficiënt investeren en uitvoeren mogelijk, en daarmee de laagste kosten.
Een integrale aanpak maakt het ook mogelijk om alle Friezen mee te nemen en kansen te geven, en met name de sociaal en financieel zwakkeren. Onze plannen vragen echter ook om een grote inzet van de Friezen bij de realisering. [read more=”Lees_Verder” less=”Minder”] 

Samenhang Plannen.

Het is noodzakelijk voor onze toekomst om op korte termijn klimaatneutraal te worden. Onze huidige CO2 afdruk komt voor 25% uit energieverbruik, 25% uit voedsel, 25% vervoer en 25% de spullen die verbruiken. Voor het grootste deel van onze samenleving komt deze CO2 bijdrage nu uit fossiele bron. Deze fossiele uitstoot moet naar 0% of naar CO2 van niet fossiele oorsprong.

Ons Energietransitieplan brengt de 25% CO2 voor energie naar 0% en stimuleert Leefbaarheid en de lokale economie.
Ons Landbouwtransitieplan is noodzakelijk om een struktureel verliesleidende sector, met grote milieu- en biodiversiteitsproblemen, om te vormen naar een gezonde sector die klimaatneutraal voedsel produceert zonder milieu en biodiversiteitsproblemen, met circulair gebruik van grondstoffen en bijdraagt aan de Leefbaarheid.
Ons Vervoersplan richt zich er op om Fryslân zo snel mogelijk op klimaatneutraal vervoer over te laten gaan, om de aanvoer van grondstoffen en eten van grote afstand tegen te gaan, en tegelijk de (openbaar) vervoersmogelijkheden en leefbaarheid te verbeteren.
Ons plan voor Circulaire economie moet het verbruik van eindige grondstoffen sterk verminderen, met name in de landbouw en bouw, de lokale kringlopen sluiten en transport op basis van fossiele brandstoffen te stoppen, en een einde te maken aan afvalverbranding.
Ons Waterplan reageert op het veranderende weer en stijgende zeespiegel als gevolg van de Klimaatverandering, stopt de uitstoot van fossiel CO2 uit de veenweide, zorgt ook voor herstel van Biodiversiteit, helpt bij de Energietransitie, maakt daarnaast Fryslan aantrekkelijker en draagt zo bij aan Leefbaarheid.
Het is noodzakelijk voor onze toekomst om de Biodiversiteit te herstellen. Een herstelde Biodiversiteit is noodzakelijk voor een gezonde Landbouw, Leefbaarheid en Economie. Ons Waterplan herstelt de habitat. Ons Landbouwtransitieplan past het landgebruik aan.
Ons plan voor Innovatie versnelt de Energietransitie, ondersteunt de Landbouwtransitie, laat Fryslân voorop lopen bij de Vervoerstransitie en Circulaire Economie, versterkt de Leefbaarheid.
Ons plan voor Wonen versterkt de Leefbaarheid, Economie en maakt de Energietransitie mogelijk.
Ons plan voor de Ruimtelijke Ordening maakt de Energietransitie, de Landbouwtransitie, het Biodiversiteitsherstel, het Woonplan en de Circulaire Economie mogelijk.
Ons Financieringsplan maakt de Landbouwtransitie, de Energietransitie, het Biodiversiteitsherstel, het Woonplan en het Waterplan mogelijk, en tegelijk versterkt het de Leefbaarheid en Sociale samenhang.

Macht aan de Dorpen

Fryslân staat voor een enorme opgave. We weten vrij nauwkeurig wat er in Fryslân moet gebeuren. We weten ook vrij goed hoe we dat met elkaar kunnen doen. Maar het moet snel. Het moet in heel Fryslân. Het gaat veel vragen van de Dorpen en dus moeten de resultaten ook ten goede komen aan de Dorpen. En het moet aangepast aan de behoeften en omstandigheden van Stad, Streek, Wijk en Dorp.

Natuurlijk Fryslân kiest er daarom nadrukkelijk voor dat de Provincie de Doelen stelt en verdeelt over de Steden, Wijken en Dorpen. De provincie definieert de Kaders. De Steden, Wijken en Dorpen vullen de uitwerking op lokaal niveau in. De Steden, Wijken en Dorpen sturen de uitvoering aan en beheert de assets via dorpscooperaties. De Provincie zorgt voor Financiering, voor aanpassing van de Regelgeving, voor bestuurlijke en juridische middelen zoals Gebiedsprocessen, Ruilverkaveling etc. en snelle levering van vergunningen.
De Provincie zorgt voor organisatorische en kennis ondersteuning van de Steden, Wijken en Dorpen. De Provincie zorgt voor Programmamanagement, Contractmanagement, Projectmangementondersteuning, etc.

De Steden, Wijken en Dorpen krijgen de leiding, krijgen mogelijkheden en krijgen de opbrengsten, maar het is niet vrijblijvend. De Dorpen krijgen ook opdrachten, deadlines en voorwaarden. Voorwaarden om de samenleving te versterken en te zorgen dat iedereen mee doet en mee kan doen. De Provincie borgt dat het algemeen belang voorop staat.[/read]


img

WIJ HEBBEN GEEN DIKKE CAMPAGNE KAS. WIJ ZIJN AFHANKELIJK VAN UW BIJDRAGE!!


img

3225

Euro’s in bijdragen tot nu toe