Verkiezingsuitslag en Vervolg

Kiezers, steuners, helpers en kandidaten van Natuurlijk Fryslan,

Allereerst heel erg bedankt voor jullie stem voor ons Plan voor Fryslan.

Afgelopen woensdag hebben we helaas geen plek in de Provinciale Staten kunnen bemachtigen, dat is bijzonder spijtig. Met name omdat de uitslag, zoals die er nu ligt, er niet goed uitziet voor de dringend benodigde aanpak van de urgente klimaat- en biodiversiteitsproblemen.

Stilstand

Wij zijn bang dat er nu weer vier jaar stilstand dreigt. Stilstand waar we als samenleving geen tijd voor hebben. We zijn ook bang dat de stilstand in Fryslân zal leiden tot een beeld dat Den Haag alles van bovenaf bepaalt, wat vervolgens tot meer weerstand en het verdwijnen van de laatste restjes draagvlak voor maatregelen zal leiden. Terwijl ingrijpende maatregelen juist nu absoluut noodzakelijk zijn.

De uitwerkingen in ons plan Fryslân2030 gaven aan dat het behalen van de minimaal benodigde doelen in 2030 nog mogelijk was, maar slechts met zeer grote inspanning en voortvarendheid. En dan alleen met algehele inzet van de mensen en organisaties in onze samenleving. Juist stilstand nu leidt tot meer frustratie bij degenen die het voortouw zouden moeten nemen in dit proces en extra weerstand bij anderen vanwege maatregelen uit Den Haag.

Actie

Het is daarom meer dan ooit nodig om het alternatief uit te dragen en te laten zien wat er mogelijk is. De mensen die actief zijn in Natuurlijk Fryslân zijn niet alleen met politiek bezig maar vooral ook met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan; klimaatproblemen, de landbouw, de biodiversiteit, de voedselproductie en in de energietransitie. Daar zullen we mee doorgaan. Vanuit Natuurlijk Fryslân gaan wij de komende tijd zoeken naar een vorm van een sterke beweging die al deze initiatieven en activiteiten met elkaar in verbinding brengt om daarmee zoveel als mogelijk in de richting plan Fryslan2030 te werken. Een beweging waarin mensen elkaar inspireren, ervaringen en kennis met elkaar delen. Maar dat niet alleen, we kijken duidelijk ook naar de mogelijkheden om het provinciebestuur bij te sturen. Denk hierbij aan; inspreken, zienswijzen en mogelijk juridische procedures op het gebied weidevogels en insecten zoals bij voorbeeld Urgenda heeft gedaan richting overheid met betrekking tot de aanpak van de klimaatproblemen. Diverse onderwerpen en mogelijkheden liggen klaar.

Bijeenkomst

Wij gaan binnenkort belangstellenden uitnodigen om een begin te maken vorm geven aan de genoemde beweging. Welke onderwerpen of deelgebieden, activiteiten, prioriteiten en hoe een en ander te organiseren.

Wij willen graag dat jij ook meedoet? Mail ons dan op info@natuurlijk-fryslan.nl en we houden je op de hoogte.

Nogmaals dank voor je hulp en inzet en nu aan de slag voor de toekomst van onze kinderen en van Fryslân. Doe mee!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Natuurlijk Fryslân,

Sietze Schukking

SONY DSC

Boeren kiezen Natuurlijk Fryslân

Veel boeren nemen contact met ons op en spreken hun steun uit voor ons plan: Fryslân2030. Naast Biologische en Biologisch-Dynamische boeren ook steeds meer gangbare boeren herkennen in onze aanpak een uitweg uit de situatie waar de meeste boeren in zijn beland.

Opiniestuk in de Leeuwarder Courant (volledig stuk onderaan)

Niet alleen herkennen de boeren dat de moderne landbouwmethoden haaks staan op de natuurlijke processen in de natuur waar men als boer voor de toekomst zeer van afhankelijk is. Deze methoden zijn zeer slecht voor de biodiversiteit, met name het bodemleven en insecten die de basis zijn van de voedselpiramide.

Maar ook is het de boeren helder dat de gangbare landbouw geen duurzame economische basis heeft. De agrarische-onderneming van de boer draait structureel verlies en daarom zwoegt de boer voor een hongerloontje ondanks inkomenssubsidies. De adviseur van de bank promoot verder investeren, de schuld neemt alleen maar toe.

Nederland exporteert 75% van haar productie maar het grootste deel hiervan is verliesgevend want de nederlandse landbouw kan op kostprijs niet concureren met de wereldmarkt. De produktie leunt zwaar op aardgas voor kunstmest, eindig fossiel fosfaat en het feitelijk plunderen van de natuurlijke mineralen uit Amerika via veevoer. De voedsel industrie stapt steeds meer over op plantaardige  grondstoffen en werkt hard aan kweekvlees en melkeiwit produceren met behulp van gisten (lees de details in deze analyse).

Belangrijkste nog wel, de bewuste consument, de consument die meer wil betalen, de beste klant van de boeren nu, de klant waar de winst vandaan komt, keert zich steeds meer af van de gangbare landbouw. Een ‘perfect storm’ voor de Friese boer.

Het plan van Natuurlijk Fryslân biedt de agrarische sector een uitweg. Er is een drastische koerswijziging nodig en snel ook. De Boer van de Toekomst heeft een gezond, natuurlijk ecosysteem nodig (zie onze andere Blog post). Dat ecosysteem is alleen nog te redden met een snelle en rigoreuze ingreep. Hoe, dat is uitgezet in ons plan: Fryslân2030 (kijk onder ‘plannen’ op deze site). Wij investeren 10 Miljard Euro tot 2030 in de Landbouwtransitie (en 10 Miljard in Energietransitie). Hoe dat financieel in elkaar zit kun je vinden in deze Blog-Post.

Steeds meer boeren onderschrijven onze aanpak als noodzakelijk en als enige uitweg. Zeker geen eenvoudige uitweg, maar wel een weg met perspectief (lees in deze Blog-post waarom dat zeker geen terugkeer naar Ot en Sien betekent).

De voorlopers krijgen steeds meer bekendheid en zijn de lichtpuntjes voor de toekomst.  Zij richten zich direct op de consument, omzeilen de supermarkt, stellen zich op als een vertrouwde leverancier van verantwoord eten.

Voorbeelden van producten van de Nieuwe Boer

Wij zijn blij met de steeds bredere erkenning voor onze aanpak van de ‘grass roots’ boeren, zoals Jan Brandsma uit Drachtercompagnie. In zijn hieronder bijgevoegd Opiniestuk uit de Leeuwarder Courant verwijst hij onder andere naar onderzoek van de Wageningen University and Research waarin wordt aangegeven waarom de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw juist is teruggelopen (https://www.wur.nl/en/activity/De-duurzaamheid-van-de-Nederlandse-landbouw-1950-2015-2040-1.htm).

De publicatie van de WUR

Wij zijn blij met de steunen van de boeren voor onze aanpak. Nieuw perspectief voor Klimaat, Natuur, Biodiversiteit, Gezond Voedsel EN Boeren! Stem daarom 20 maart op Natuurlijk Fryslân, Lijst 13

Fryslân2030, Het Beste Plan voor Boeren!

Het volledige opinieartikel van Jan Brandsma.

Fryslân gidsland

Het verhaal van Richtje

26-10-2030,

Richtje kijkt de zaal in, de mensen komen langzaam binnen. Jaarvergadering van de energiecoöperatie begint zo. Daar komt de voorzitter van de dorpswoningbouwcoöperatie binnen. Hij gaat zitten naast de financiële vrouw van de dorpsvoedselcoöperatie. Wat is er veel gebeurd en veranderd. Richtje denkt terug aan 2019 toen de veranderingen allemaal begonnen.

Richtje was het bestuur van de energiecoöperatie ingerold zoals dat op een dorp wel meer gebeurde, je was op de vergadering en er werd nog een nieuw bestuurslid gezocht, tja zeg maar eens nee hè. Het dorp was toen al een paar jaar aan het proberen om energieneutraal te gaan worden maar het wilde maar niet vlotten. Ideeën genoeg, maar dan paste het weer niet in het bestemmingsplan, dan wilde de bank weer niet financieren, dan mocht weer iets niet van de provincie, dan paste het weer niet in de subsidieregels, om moedeloos van te worden.

Maar toen kwam 2019, de klimaatstaking van de schoolkinderen was eigenlijk het kantelpunt, landelijke overheid bakte niks van klimaatmaatregelen, eerste kievietsei al in februari, het besef daagde bij mensen dat wanneer zij zelf niks doen anderen ook niks gaan doen. Zou ‘Het bêste Lân fan Ierde’ er straks voor onze kinderen ook nog zijn?

Verkiezingen

De frustratie onder de inwoners kwam onverwachts naar buiten bij de Provinciale Staten verkiezingen, een overweldigende overwinning voor groene actie. Daarna een coalitie zonder CDA en een provincie die een heel andere koers ging varen; maximaal voor concrete actie met de uitvoering van het transitieplan; Fryslân2030.

De zaal loopt vol, het MFC is net vernieuwd door de dorpswoningbouwcoöperatie, het is het kloppend hart van het dorp geworden waar alle nieuwe dorpsorganisaties ook hun plek hebben. Richtje kijkt naar de mensen in de zaal, veel zijn actief of hebben werk bij de nieuwe initiatieven. Vanaf 2019 ging het snel, ieder dorp en stadswijk had de opdracht gekregen om zelf een plan te maken hoe in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen energie opwekken maar ook alle mensen helpen hun huis om te schakelen. Dat was natuurlijk nogal een opdracht, maar het nieuwe provinciebestuur was er ook vol voor gegaan. In plaats van dwarsliggen, vertrouwen geven; had een dorp een goed afgewogen plan? Dan maakte de provincie het mogelijk, zorgde voor vergunningen, goedkope financiering, hield de snelle jongens op afstand en hielp door de gezamenlijke inkoop te organiseren. Richtje haar dorp had altijd voorop gelopen; een grote zonneweide was opgezet, zo goed mogelijk ingepast, met een grote accubank en waterstofsysteem zodat er s’winters ook voldoende energie was. Wat extra energie werd verkocht en leverde het dorp geld op. De verwarming in alle huizen was omgebouwd, een hele klus, maar de provincie had gezorgd voor goedkope financiering, het dorp voor efficiënte uitvoering. De energiecoöperatie was nu warmtedienstverlener, een officieel door de provincie erkend nutsbedrijf.

Sommige huizen waren aangekocht en omgebouwd door de dorpswoningbouwcoöperatie en werden nu weer verhuurd vooral ook aan jonge gezinnen. Het dorp bruisde van de activiteiten en werk, ook mee door de voedseltransitie. Fryslân liep nu voorop als producent van gezond en verantwoord eten door de landbouwtransitie. De provincie was er vol ingestapt, 20 Miljard Euro geïnvesteerd in de toekomst van haar inwoners; energietransitie, landschap, biodiversiteit, toerisme en een nieuwe toekomst voor boeren.

Richtje was blij dat ze vanavond bij de vergadering kon zijn, vier jaar terug had ze de voorzittershamer overgedragen. Het was niet meer te combineren met haar transitieambassadeurschap. Heel Europa door om dorpen en wijken te helpen om ook een dergelijke omschakeling te maken.

Wie had dat in 2019 gedacht? Wat een provinciale verkiezing al niet te weeg kan brengen. Fryslân gidsland!

===============================================

Sietze Schukking
lid Provinciale Staten van Fryslân
Lijsttrekker Natuurlijk Fryslân

Dit is een verhaal met fictieve personen die geïnspireerd zijn op mensen die nu al actief zijn in Fryslân

Eten van Cambuur

Oude Cambuurstadion

19-september-2030;

Het is 11 uur, Saskia kijkt op haar planbord, boer Sjouke brengt de bestellingen van de verschillende boeren ten zuiden van Leeuwarden. Nu zorgen dat het spul wordt verdeeld; Samir doet de markthal, Jessica het afhaalpunt, John de distributie, Ludmilla de keuken en Ali de rest eerst naar de opslag. Het was een drukte van belang op de plek van het oude Cambuurstadion, allerlei mensen uit de buurt en van daarbuiten. In de markthal allerlei eten van Friese boeren, bijna alles was er te krijgen, biologisch natuurlijk, van gezonde grond en niet duur. Voor mensen met weinig tijd was er het afhaalpunt, iedere dag werden de dozen en kratten met bestellingen klaargemaakt voor de afhaal.

Boer ‘Sjouke’

Tegelijk ook de dozen voor de bezorging voor mensen van het gemak, elke dag werden die met elektrische transportfietsen rondgebracht in heel Leeuwarden. Samen met de gezonde bezorgmaaltijden van de maaltijdservice. Die werden nu in de keuken voorbereid door Johan en Shamilla, tegelijk met het schillen van de 30kg aardappelen en het voorkoken van een lading gele bietjes. Gezond eten was niet duurder dan de snelle hap maar vroeg wel hier en daar wat meer voorbereiding en werk. Daarom waren er kook- en eetgroepen die gezamenlijk met elkaar aten en om de beurt kookten. Dan was het handig wanneer de bulkdingen al klaar waren en dat kon mooi in de keuken van het buurtrestaurant wat ook bij de club hoorde. Je kon er eten, alleen of in groepen, of huiskamerplekken waar je rustig en niet duur met je hele gezin kon eten. Voor iedereen wat wils. Of je nou uit de stad, uit de wijk kwam of uit de seniorenwoningen die ook in het nieuwe complex zaten.

Kok ‘Johan’

Ja dat was nog een heel gedoe geweest in 2019, wat moest er komen op de plek van het oude Cambuurstadion? Iedereen had verschillende ideeën en de gemeente geen geld meer. Huurhuizen, voedseltuin, winkels, een park, etc. Wat wilde de buurt eigenlijk? Het toeval wilde dat er in Fryslân ook allerlei andere grote problemen speelden en dat de provinciale statenverkiezingen een verrassende uitslag had opgeleverd met als gevolg een heel ander provinciebestuur. De problemen werden sindsdien actief en voortvarend aangepakt met een groot transitieplan; Fryslân2030.

Gezond, Fossielvrij, Natuurlijk Eten

Saskia herinnerde zich nog dat na veel gepraat en gedoe het kwartje was gevallen. Het uitgangspunt moest zijn Gezond Eten en Solidair Samenleven. Zo was Saskia er ook ingerold, allereerst op zoek naar gezond eten voor haar kinderen en samen in de buurt oppakken zodat het betaalbaar was. Door de verandering bij de provincie was er plotseling veel meer mogelijk. De provincie had gezorgd voor aangepaste regelgeving op gebied van kleinschalige voedselproductie en verwerking, dat had in heel Fryslân geleid tot veel meer initiatieven zoals ‘Eten van Cambuur’. Zelf inmaken en wecken was in je eentje niet echt leuk en vooral bewerkelijk, maar doe je het samen met een grotere groep voor de voedselcoöperatie dan werd het leuk en financieel ook weer interessant.

Een voedselcoöperatie die nu al uit zijn voegen barst!

Het financieren door de provincie van kleine woningbouwcoöperaties had veel mogelijk gemaakt zoals het combinatiegebouw waar ze nu in zaten samen met seniorenwoningen en betaalbare huurhuizen. Met een fruit- en kruidentuin aansluitend op het buurtrestaurant waar je heerlijk buiten kon zitten. Alles duurzaam gebouwd, ecologisch verantwoord, energieneutraal, het was wat geïnspireerd op het Cammingha kasteel wat er vroeger moest hebben gestaan.

Kasteel Cammingha met bijgebouwen in Leeuwarden

De buurt had zelf veel geregeld en uitgevoerd. Het was een soort kantelpunt geweest, de buurt was langzaam aan voorop gaan lopen in Leeuwarden vooral op gebied van voedsel en samenwerken.

Saskia peinsde; wie had dat gedacht kunnen hebben in 2019?

====================================================

Sietze Schukking
lid Provinciale Staten van Fryslân
Lijsttrekker Natuurlijk Fryslân

Dit is een verhaal met fictieve personen die geïnspireerd zijn op mensen die nu al actief zijn in Fryslân

Sjoerd. Nieuwe Gezonde Boer

Gezond Eten vraagt om een Gezonde Bodem met Insecten, Bacteriën, Schimmels, Aminozuren, Mineralen en Sporenelementen. Kortom, vraagt om Gezond Boeren met een Gezond Ecosysteem.

Gezonde Boer

Sjoerd is niet alleen een Gezonde Boer, maar ook een Duurzaam Ondernemer. Sjoerd loopt voorop en brengt de toekomst nu al in de praktijk. De Nieuwe Gezonde Boer heeft een directe intense relatie met zijn klanten, de consument. Sjoerd boert niet alleen maar hij kookt ook. Sjoerd heeft zijn eigen restaurant en catering: Ohm. Het zit in het voormalig PEB gebouw aan de Emmakade in Leeuwarden.

Sjoerd is een van ons.

Kijk hoe wij Fryslân koploper maken voor Gezond Eten, Gezond Boeren, Biodiversiteit, Klimaatneutraal, Fossielvrij, Sociaal en Solidair op https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

ClimateStrike – Klimaatstaking

Meeliften?

Haakt Natuurlijk Fryslân nu lekker makkelijk aan bij de actie van schoolkinderen?

Nee wij zijn de enige partij/groep/beweging die meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân die een concreet PLAN heeft; Fryslân2030. Met dit PLAN kunnen we ECHT de doelen van Parijs halen. Met dit PLAN kunnen we de Friese Biodiversiteit herstellen of in ieder geval redden voor zover mogelijk. Met dit PLAN pakken we ook de Tweedeling in de maatschappij aan.

Toekomst

Wij zijn een partij/groep/beweging van mensen uit de praktijk, doeners met kennis van zaken. Wij komen uit allerlei verschillende maatschappelijke initiatieven en uit een heel scala van bestaande politieke partijen. Ja, wij zijn gefrustreerd dat er niets gebeurd en daarom hebben we dat concrete PLAN gemaakt. Ja, dat PLAN is al van voor de schoolstakingen. Ja, met dit PLAN kun je de doelen van de Climatestrike / Klimaatstaking halen. Ja, de Provincie gaat over het halen van deze doelen.

Ja, de meesten van ons zijn al ouder maar willen een leefbare Toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen, de mensen op deze aarde, de planten en dieren op deze aarde en onze planeet.

Betaalbaar en Haalbaar

We investeren 20 Miljard Euro in Energietransitie en Landbouwtransitie tot 2030. En wij bedoelen ECHT investeren dus op een manier dat het geld ook weer terugkomt. We financieren dat via de Provincie uit de kapitaalmarkt en dat kan tegen een hééééél erg lage rente. Dus de Friese inwoner hoeft die 20 Miljard niet op te hoesten. Sterker nog, door het zo aan te pakken hou je de kosten zo laag mogelijk voor de Friese inwoners.

Stemselfie

Wij zijn enige partij/groep/beweging die aan de verkiezingen meedoet die PLAN/Programma heeft dat de doelen van Climatestrike gaat halen. Check het zelf maar de meeste Programma’s van partijen staan vol goedkope algemeenheden en maken geen heldere keuzes die de doelen gaan halen.

Mag je zelf nog niet stemmen? Eis dan een ‘Stemselfie’ van je ouders, grootouders en andere familieleden en bekenden. Ja, dat mag officieel niet maar het gaat om jouw toekomst, dus nood breekt wet!

20 Miljard, wat is dat?

UPDATE2: 20 Miljard investeren in onze Friese Toekomst komt neer op ongeveer 3 Miljoen per Fries tot 2030.

UPDATE: zie onderaan toelichting naar aanleiding van onwetend gekwek van Sander de Rouwe en Mark Rutte

Een hoop geld.

Wij krijgen vaak vragen over de 20 Miljard Euro die wij door de provincie willen laten investeren in de Energietransitie en de Landbouwtransitie. Dat geld heeft de provincie toch niet? De begroting is maar een paar honderd miljoen per jaar en de subsidiepotjes zijn altijd leeg!

Investeren

Maar het ene geld is het andere niet. Wanneer je een huis wilt kopen en verbouwen om er in te gaan wonen betaal je dat ook niet uit je portemonee, dat financier je via de bank, je investeert in je toekomst.

Dat doen wij hier ook want voor die 20 Miljard Euro worden spullen gekocht die geld waard blijven en geld opbrengen. De provincie kan erg goedkoop geld lenen voor deze investeringen, veel goedkoper dan bedrijven of energiecoöperaties.

Energietransitie

Wij willen dat de provincie lokale energiecoöperaties in Wijken en Dorpen financiert, die kopen dan voor 10 Miljard Euro spullen, zonnepanelen, accu’s, waterstofsystemen, etc. Dat levert weer geld op.

Maar belangrijker misschien nog wij willen ook dat de lokale energiecoöperaties de ombouw van de verwarmingsinstalaties bij de de mensen thuis financiert. Daarmee wordt de energietransitie betaalbaar voor iedereen!

Door het op deze manier te doen houden we de snelle jongens buiten de deur (zie hier ons Blog over hoe er 1100 Miljoen Euro belastinggeld weglekt in het Windpark Fryslân drama) Want zo moet het dus zeker niet.

Landbouwtransitie

Wij willen dat de provincie ook 10 Miljard Euro investeert in het opkopen van grond en bedrijven en deze daarna omvormt naar duurzame en consumentgerichte landbouw die WEL winst maakt.

Deze bedrijven worden na herinrichting van het gebied weer ter pacht aangeboden aan (nieuwe) boeren. Deze aanpak is ook niet nieuw, het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders is precies zo gedaan. Het maakt het voor veel meer mensen mogelijk om een duurzame boer van de toekomst te worden.

Lees voor een beeld van de nieuwe boer ook onze Blog-post over de ‘Bauke de Boer van de Toekomst’.

Zo brengt ook deze investering weer zijn geld op, maar minstens zo belangrijk het geeft de boeren keuzes en bevrijdt hen van de ketens van de bank. Het is tegelijk de beste aanpak voor herstel van Biodiversiteit. Nieuw perspectief voor klimaat, natuur, leefbaarheid EN boeren!

Subsidies

De, bedoelde, bijeffecten van deze investeringen zijn onder andere:
– herstel van biodiversiteit
– nieuwe werkgelegenheid
– veel innovatie in duurzame activiteiten
– versterking van de leefbaarheid

Investeren is veel effectiever dan subsidies. Bovendien subsidie komen uit de Provincie begroting en daar zit maar weinig geld. Subsidies zetten dus geen zoden aan de dijk.

Toekomstperspectief

Onze aanpak geeft toekomst perspectief aan Fryslân.

Onze aanpak geeft toekomst perspectief aan de mensen in de Wijken en Dorpen.

Onze aanpak geeft toekomstperspectief aan Boeren

Onze aanpak geeft toekomstperspectief aan jou en jouw kinderen!

Kijk voor al onze plannen voor Fryslân2030 op https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

Onkunde Sander de Rouwe en Mark Rutte

De afgelopen dagen wist Mark Rutte bij Pauw en Jinek te melden dat alleen de landelijke overheid de Energietransitie kan financieren en de Provincies en Gemeenten niet. Dat is onjuist, Gemeentes en Provincie kunnen gewoon geld lenen maar hun balans mag geen negatief Eigen Vermogen hebben (bezittingen moeten groter zijn schulden). Daar blijven wij met onze plannen royaal binnen, want wij investeren in spullen voor de Energietransitie die daarna geld waard blijven en geld opleveren (ze produceren immers energie).

Ook Sander de Rouwe roept in de krant en bij debatten dat wij alleen maar 20 Miljard schulden willen maken. Dit bevestigt opnieuw dat onze huidige gedeputeerde van financiën geen kaas gegeten heeft van geld. Dat bleek ook al eerder in de Staten bij de behandeling van Windpark Fryslân en bij de behandeling van de Friese Ondernemings Maatschappij. Ook bij de Landbouwtransitie investeren wij in aankoop Grond en Gebouwen die blijven hun geld waard en die brengen huur op.

De Provincie kan geld aantrekken voor minder dan 1% Rente en dit gebruiken voor de financiering van de transities. De snelle jongens vragen veel meer rendement en maken het dus onnodig duur voor de inwoners, want dat betalen de inwoners WEL!

Zolang dus de Begroting (jaarlijkse inkomsten en uitgaven) niet struktureel een tekort vertoont is alles in orde. Zo’n tekort moet je namelijk uit de Reserves (= Eigen Vermogen) aanvullen.

Zolang het Eigen Vermogen op de balans positief blijft is alles in orde. En dat is dus de basis van ons PLAN.

Je ziet het, het is niet erg ingewikkeld. Helaas zitten we nu met Rutte en de Rouwe. Je ziet het voldoende reden om Natuurlijk Fryslân te stemmen!

FNP Kiezersbedrog

Het is te zien dat FNP en CDA vier jaar samen in een coalitie hebben gezeten. Ze komen tegelijk met dezelfde politieke fopspeen voor de kiezers.

Gelukkig heeft de Leeuwarder Courant de FNP en CDA bijdragen naast elkaar geplaatst (zie onze andere Blog). Wordt tenminste direct duidelijk in welke bochten deze partijen zich wringen. Beide partijen hebben de mond vol over Mienskip en de kracht van Dorpen. Maar ze geven geen vertrouwen aan de Dorpen. Liever komen ze met verhalen over Dorpsmolens op Zee.

Gedeputeerde Kramer is weer eens niet op de hoogte

Maar zo werkt het niet. Ten eerste telt een dergelijke molen niet voor de Energietransitie-opgave ‘Wind op Land’ dus minister Ollongren en minister Wiebes tellen deze niet mee.

Kramer denkt ook dat Dorpen SDE+ subsidies op kunnen strijken. Weer fout. De inschrijvingen voor ‘Wind op Zee’ (daar moeten Kramer’s Dorpsmolens ook aan meedoen) vinden tegenwoordig plaats zonder subsidies. Jammer dus, niet slapend rijk. Dat worden anderen wel, namelijk de snelle jongens van Windpark Fryslân in het IJsselmeer, die strijken Euro 900 Miljoen winst (belastinggeld) op. Dit college, met Kramer, maakt dat mogelijk, kijk maar even in deze Blog-post.

Een molen op zee heeft tegenwoordig een vermogen van 8 Megawat en kost 7 Miljoen Euro zonder aansluitkosten. Of het dorp dat maar even wil inleggen. De meeste Dorpen die een molen willen zoeken iets van rond de 1 Megawatt. Bovendien is al lang gebleken dat wanneer een molen niet in de buurt van het dorp staat er geen interresse is voor investeren in een dergelijke molen.

Kramer zegt: ‘De provincie moet dit mogelijk maken’. Zou fijn zijn wanneer hij ook even aangeeft hoe.

Landschap als Groene Goud

Onze FNP-gedeputeerde Kramer spreekt ook nog van ons landschap als het Groene Goud. Meneer Kramer komt blijkbaar nooit buiten het Provinciehuis, onze Groene Goud is vrijwel volledig naar de filistijnen door de gangbare landbouw. En daar was Johannes Kramer als landbouw en natuur gedeputeerde verantwoordelijk voor.

Maar goed het is verkiezingstijd, sinds 4 weken is Kramer voor Biologische Landbouw. Eens kijken of ie dat 4 dagen na de verkiezingen ook nog is wanneer CDA/LTO weer een gedeputeerde-zetel voor Kramer klaar zet.

Kiezersbedrog

Het stuk van de FNP is dus je reinste Kiezersbedrog. Wil je een ECHT haalbare en betaalbare Energietransitie waar de Lusten en de Lasten eerlijk verdeeld worden en zonder FNP-sprookjes; kijk dan onder https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

Voor de volledigheid hieronder nog even het hele ‘bedrogverhaal’ van de FNP

Laatste FNP-Kievit in Fryslân?

Het is 4 weken voor de verkiezingen en opeens herrinnert gedeputeerde Kramer van de Frysk Nationale Partij zich dat ze ooit, ongeveer 4 jaar geleden, bij de vorige verkiezingen allemaal mooie warme dingen hebben gezegd over de weidevogels.

CDA-coalitie

Daarna stapte de FNP in een coalitie met het CDA en regeerde gedeputeerde Kramer over de 4 beroertste weidevogeljaren ooit. En ja, de provincie is hiervoor verantwoordelijk. En ja, de provincie kan hier op ingrijpen onder de natuurbeschermingswet. En inderdaad, Kramer heeft 4 jaar niks gedaan.

Oh ja, tuurlijk, er was weidevogel beleid, maar dat werkte duidelijk niet. Dat was voor de vorige verkiezingen al duidelijk en ieder jaar weer de afgelopen bestuursperiode waren de cijfers slechter. Volgens gedeputeerde Kramer ging het inderdaad nog niet goed met de weidevogels, maar zijn beleid werkte, we moesten het gewoon harder proberen!

Nee gedeputeerde Kramer, u voert gewoon CDA pro-gangbare landbouwbeleid uit en u sluist natuur-subsidie naar de agrarische sector. U wist heel goed dat dit niet werkte.

Gedeputeerde zetel

Maar alles in dienst van de FNP-gedeputeerde-zetel, mooie verkiezingswoorden vergeten. Net als de bekering van de FNP tot de biologische landbouw, die is ook pas 4 weken oud en wat gaat daar mee gebeuren na de verkiezingen?

De laatste kieviten zijn nog in Fryslân maar zonder radicaal ander beleid is het gedaan met de weidevogels. Het is een gotspe dat de FNP nu reclame durft te maken met een Kievit-kuiken. Laten we hopen dat vroegere FNP-stemmers dit ook inzien. Laten we hopen dat dit het laatste FNP-Kievit-kuiken is geweest. Wat een volksverlakkerij.

CDA Kiezersbedrog

Weer een typische CDA-verkiezingsbedrog-opinie in de Leeuwarder Courant.

CDA doet net alsof zij wel even regelt dat nu ieder Fries dorp een windmolen kan kopen in het Gemini-park. ‘Not in my Back Yard’, leuk.

CDA Fryslân vergeet je alleen even te wat te vertellen:

  • Het zijn molens van 8 Megawatt en die kosten 7 Miljoen Euro inclusief plaatsing en zonder aansluiting. Of het dorp dat maar even inlegd.
  • Dit soort parken is door de landelijke overheid bedoeld voor grootschalige opwek voor industrie en randstad. Niet om uit te venten aan wat Friese dorpjes. De provincie heeft hier niks te over vertellen.
  • Het is al lang gebleken dat er geen interresse is in participatie door dorpsbewoners wanneer ze de ‘eigen molen’ niet kunnen zien staan. Laat staan dat ze het geld hebben.

Het zou mooi zijn geweest wanneer het CDA ook even gemeld had dat zij  dit soort initiatieven niet door de provincie goedkoop te willen laten financieren.

Dit in tegenstelling tot Natuurlijk Fryslân die juist wel de investeringen van de Dorpsenergiecoöperaties goedkoop wil financieren. Daarmee komen Lusten en Lasten eerlijk bij elkaar. Kijk hier.

Het zou mooi zijn geweest wanneer opinieschrijver gedeputeerde de Rouwe ook even had gemeld dat door hem de provincie Fryslân wel goedkope financiering voor Windhandelondernemer de Groot mogelijk maakt. 900 Miljoen Euro winst in Windpark voor de snelle jongens dankzij goedkoop risicodragend geld van de provincie. Zie onze ander Blog-post.

Voor de voledigheid hier het complete treurniswekkende verhaal van het CDA.