Verkiezingsuitslag en Vervolg

Kiezers, steuners, helpers en kandidaten van Natuurlijk Fryslan,

Allereerst heel erg bedankt voor jullie stem voor ons Plan voor Fryslan.

Afgelopen woensdag hebben we helaas geen plek in de Provinciale Staten kunnen bemachtigen, dat is bijzonder spijtig. Met name omdat de uitslag, zoals die er nu ligt, er niet goed uitziet voor de dringend benodigde aanpak van de urgente klimaat- en biodiversiteitsproblemen.

Stilstand

Wij zijn bang dat er nu weer vier jaar stilstand dreigt. Stilstand waar we als samenleving geen tijd voor hebben. We zijn ook bang dat de stilstand in Fryslân zal leiden tot een beeld dat Den Haag alles van bovenaf bepaalt, wat vervolgens tot meer weerstand en het verdwijnen van de laatste restjes draagvlak voor maatregelen zal leiden. Terwijl ingrijpende maatregelen juist nu absoluut noodzakelijk zijn.

De uitwerkingen in ons plan Fryslân2030 gaven aan dat het behalen van de minimaal benodigde doelen in 2030 nog mogelijk was, maar slechts met zeer grote inspanning en voortvarendheid. En dan alleen met algehele inzet van de mensen en organisaties in onze samenleving. Juist stilstand nu leidt tot meer frustratie bij degenen die het voortouw zouden moeten nemen in dit proces en extra weerstand bij anderen vanwege maatregelen uit Den Haag.

Actie

Het is daarom meer dan ooit nodig om het alternatief uit te dragen en te laten zien wat er mogelijk is. De mensen die actief zijn in Natuurlijk Fryslân zijn niet alleen met politiek bezig maar vooral ook met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan; klimaatproblemen, de landbouw, de biodiversiteit, de voedselproductie en in de energietransitie. Daar zullen we mee doorgaan. Vanuit Natuurlijk Fryslân gaan wij de komende tijd zoeken naar een vorm van een sterke beweging die al deze initiatieven en activiteiten met elkaar in verbinding brengt om daarmee zoveel als mogelijk in de richting plan Fryslan2030 te werken. Een beweging waarin mensen elkaar inspireren, ervaringen en kennis met elkaar delen. Maar dat niet alleen, we kijken duidelijk ook naar de mogelijkheden om het provinciebestuur bij te sturen. Denk hierbij aan; inspreken, zienswijzen en mogelijk juridische procedures op het gebied weidevogels en insecten zoals bij voorbeeld Urgenda heeft gedaan richting overheid met betrekking tot de aanpak van de klimaatproblemen. Diverse onderwerpen en mogelijkheden liggen klaar.

Bijeenkomst

Wij gaan binnenkort belangstellenden uitnodigen om een begin te maken vorm geven aan de genoemde beweging. Welke onderwerpen of deelgebieden, activiteiten, prioriteiten en hoe een en ander te organiseren.

Wij willen graag dat jij ook meedoet? Mail ons dan op info@natuurlijk-fryslan.nl en we houden je op de hoogte.

Nogmaals dank voor je hulp en inzet en nu aan de slag voor de toekomst van onze kinderen en van Fryslân. Doe mee!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Natuurlijk Fryslân,

Sietze Schukking

SONY DSC