Gezond Voedsel

Plan

Ons Plan voor Gezond Voedsel is er op gericht dat Fryslân betaalbaar Gezond Voedsel produceert. Voedsel dat 100% Natuurlijk, Biologisch, Biodivers, Fossielvrij en Circulair is. Wat bedoeld is voor consumenten bij wie het voedsel fossielvrij kan worden afgeleverd. Voedsel waar de producent, verwerker, vervoerder en verkoper een verantwoorde prijs voor krijgen. Gezond Voedsel dus in alle opzichten. Kijk voor verdere achtergrond in onze Gezond Voedsel-analyse.

Landbouw Methodes

In ons Plan voor Gezond Boeren hebben we uitgelegd hoe we door middel van Ruimtelijke Ordening de werkwijze en bedrijfsvoering in de landbouw willen veranderen zodat alle boeren in Fryslân 100% Natuurlijk, Biologisch, Biodivers, Fossielvrij en Circulair gaan werken. Dit moet er verder voor zorgen dat boeren ook een gezond inkomen kunnen verdienen.

Ook wordt door de andere werkwijze het landschap weer aantrekkelijk en wordt de biodiversiteit hersteld. Dit draagt er ook weer aan bij dat de voedingswaarde van het eten verbetert en daarmee aantrekkelijker wordt voor de consument die verantwoord wil eten.

Breed Voedselpakket

De boeren worden van grondstofproducent voor de industrie nu voedselproducent voor de consument. Door deze verandering naar Gezond Boeren zullen de boeren een breder voedselpakket willen aanbieden dat beter aansluit bij de vraag van de consument en bij een circulaire, natuurlijke, biologische, fossielvrije werkwijze. Hiermee zorgen we er voor dat de Klimaateffecten van onze voedselconsumptie wordt geminimaliseerd.

Betaalbaar Eten

Gezond Voedsel kan zeker betaalbaar zijn. Het kan zelfs goedkoper zijn dan ongezond voedsel, maar dat is afhankelijk van hoe het wordt verwerkt, gedistribueerd en verkocht. Natuurlijk Fryslan verwacht dat door de grootschalige overschakeling op Gezond Boeren het Gezonde Voedsel breed en fijnmazig beschikbaar komt in heel Fryslân. Wij verwachten ook dat door ons Plan voor de herinrichting van het Buitengebied meer grond beschikbaar komt voor gemeenschappelijk gebruik waaronder voor Community Supported Agriculture (CSA). Bovendien verwachten we door deze ontwikkelingen meer aandacht voor gezonde voedselbereiding; twintig minuten extra in de keuken levert het meeste geld op om voedsel betaalbaar te maken.

Regelgeving

Kleinschalige voedselverwerking is een belangrijk onderdeel in de transitie naar een 100% Natuurlijke, Biologische, Biodiverse, Fossielvrije en Circulaire voedselvoorziening in Fryslân. Het zorgt er voor dat er een kortere keten ontstaat tussen boer en consument. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid voor de boer om een groter deel van de toegevoegde waarde ten gelde te maken. De huidige voedselverwerkingsnormen zijn echter door de grote voedselmultinationals opgesteld en passen niet bij kleinschalige productie en lokale consumptie. De Europese Voedsel Richtlijn biedt echter de mogelijkheid voor alternatieve voedselverwerkingsnormen. Echter het opstellen hiervan vraagt organisatie en geld. Natuurlijk Fryslân ziet de Provincie als de aangewezen partij om samen met andere Europese regionale overheden alternatieve voedselverwerkingsnormen te laten opstellen. Zie voor meer details onze Gezond Voedsel analyse.

Frysk Iten

Een onomstreden Provinciaal Keurmerk voor 100% Natuurlijk, Biologisch, Biodivers, Fossielvrij, Circulair en Fries voedsel kan de Gezonde Boeren een enorme steun in de ruggeven. Het kan ook de basis vormen voor een nieuwe coöperatie van Gezonde Boeren. Daarom wil Natuurlijk Fryslân dat de Provincie een dergelijk keurmerk opzet.