Boeren kiezen Natuurlijk Fryslân

Veel boeren nemen contact met ons op en spreken hun steun uit voor ons plan: Fryslân2030. Naast Biologische en Biologisch-Dynamische boeren ook steeds meer gangbare boeren herkennen in onze aanpak een uitweg uit de situatie waar de meeste boeren in zijn beland.

Opiniestuk in de Leeuwarder Courant (volledig stuk onderaan)

Niet alleen herkennen de boeren dat de moderne landbouwmethoden haaks staan op de natuurlijke processen in de natuur waar men als boer voor de toekomst zeer van afhankelijk is. Deze methoden zijn zeer slecht voor de biodiversiteit, met name het bodemleven en insecten die de basis zijn van de voedselpiramide.

Maar ook is het de boeren helder dat de gangbare landbouw geen duurzame economische basis heeft. De agrarische-onderneming van de boer draait structureel verlies en daarom zwoegt de boer voor een hongerloontje ondanks inkomenssubsidies. De adviseur van de bank promoot verder investeren, de schuld neemt alleen maar toe.

Nederland exporteert 75% van haar productie maar het grootste deel hiervan is verliesgevend want de nederlandse landbouw kan op kostprijs niet concureren met de wereldmarkt. De produktie leunt zwaar op aardgas voor kunstmest, eindig fossiel fosfaat en het feitelijk plunderen van de natuurlijke mineralen uit Amerika via veevoer. De voedsel industrie stapt steeds meer over op plantaardige  grondstoffen en werkt hard aan kweekvlees en melkeiwit produceren met behulp van gisten (lees de details in deze analyse).

Belangrijkste nog wel, de bewuste consument, de consument die meer wil betalen, de beste klant van de boeren nu, de klant waar de winst vandaan komt, keert zich steeds meer af van de gangbare landbouw. Een ‘perfect storm’ voor de Friese boer.

Het plan van Natuurlijk Fryslân biedt de agrarische sector een uitweg. Er is een drastische koerswijziging nodig en snel ook. De Boer van de Toekomst heeft een gezond, natuurlijk ecosysteem nodig (zie onze andere Blog post). Dat ecosysteem is alleen nog te redden met een snelle en rigoreuze ingreep. Hoe, dat is uitgezet in ons plan: Fryslân2030 (kijk onder ‘plannen’ op deze site). Wij investeren 10 Miljard Euro tot 2030 in de Landbouwtransitie (en 10 Miljard in Energietransitie). Hoe dat financieel in elkaar zit kun je vinden in deze Blog-Post.

Steeds meer boeren onderschrijven onze aanpak als noodzakelijk en als enige uitweg. Zeker geen eenvoudige uitweg, maar wel een weg met perspectief (lees in deze Blog-post waarom dat zeker geen terugkeer naar Ot en Sien betekent).

De voorlopers krijgen steeds meer bekendheid en zijn de lichtpuntjes voor de toekomst.  Zij richten zich direct op de consument, omzeilen de supermarkt, stellen zich op als een vertrouwde leverancier van verantwoord eten.

Voorbeelden van producten van de Nieuwe Boer

Wij zijn blij met de steeds bredere erkenning voor onze aanpak van de ‘grass roots’ boeren, zoals Jan Brandsma uit Drachtercompagnie. In zijn hieronder bijgevoegd Opiniestuk uit de Leeuwarder Courant verwijst hij onder andere naar onderzoek van de Wageningen University and Research waarin wordt aangegeven waarom de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw juist is teruggelopen (https://www.wur.nl/en/activity/De-duurzaamheid-van-de-Nederlandse-landbouw-1950-2015-2040-1.htm).

De publicatie van de WUR

Wij zijn blij met de steunen van de boeren voor onze aanpak. Nieuw perspectief voor Klimaat, Natuur, Biodiversiteit, Gezond Voedsel EN Boeren! Stem daarom 20 maart op Natuurlijk Fryslân, Lijst 13

Fryslân2030, Het Beste Plan voor Boeren!

Het volledige opinieartikel van Jan Brandsma.