Verkeer en Vervoer

Plan

Onze plannen voor Verkeer en Vervoer willen vooral anticiperen op de naar verwachte grote maatschappelijke veranderingen die voor de deur staan. Ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s, vrachtauto’s, bussen, treinen, landbouwmachines, vrachtschepen, etc. zijn indrukwekkend. Ook voor Fryslân gaat dit grote gevolgen hebben, maar biedt daarmee ook veel nieuwe kansen. De verhoudingen Randstad – Noorden, Dorp- Stad, Werk-Recreatie, etc zullen enorm veranderen.

Zelfrijdende auto

Wanneer komt deze naar Fryslân? Wij weten het niet maar de kans dat deze de komende 4 jaar verschijnt is aanwezig. Wat betekent dit voor het openbaar vervoer en kan deze prijs concureren? Moet de provincie bij het aanbesteden van openbaar vervoer deze optie ook meenemen? Maar ja, in 2022 moeten de busconsessies weer voor 10 jaar worden aanbesteed. Rijden onze bussen in 2027 leeg rond? Natuurlijk Fryslân wil vooral flexibiliteit in de afspraken houden en mogelijkheden voor innovatieve alternatieve oplossingen openhouden.

Elektrische fiets

Dit is een van de grootste veranderingen in ons vervoerssysteem van de laatste tijd. Woonwerkverkeer veranderd, schoolverkeer veranderd, recreeëren veranderd, en dat vraagt om een aanpassing aan onze fiets infrastruktuur door rekening te houden met veel meer snellere fietsers die ook vragen om een snellere doorstroming en dus vaker voorrang moeten krijgen op auto’s.

Natuurlijk Fryslân wil dat de Provincie het totale fietspaden netwerk op een vergelijkbare wijze gaat benaderen als het autowegen netwerk. De (elektrische) fiets is immers fossielvrij. Hoe bevorder je gebruik van de fiets, waar moeten de paden breder, waar moeten we denken aan fiets-snelwegen, waar moeten er fietspaden bij. Speciale aandacht gaat daarbij wat ons betreft ook uit naar de vaak onveilige wegen in het buitengebied zonder fietspaden.

Fossielvrije bus

Over 12 jaar moeten we fossielvrij zijn. De provincie gaat over de aanbesteding van het openbaar vervoer. De komende busconsessie voor het openbaar vervoer moet dus ook fossielvrij zijn. Dit sluit aan bij onze plannen voor Innovatie.

Fossielvrije trein

Over 12 jaar moeten we fossielvrij zijn. De Provincie gaat over de aanbesteding van het openbaar vervoer. De komende treinconsessie voor het openbaar vervoer moet dus ook fossielvrij zijn. Dit sluit aan bij onze plannen voor Innovatie.

Vervoer van Toeristen

Onze plannen voor het versterken van Wandeltoerisme zal ook meer behoefte creeren voor lokaal openbaar vervoer. Ondernemers en Dorpen in een wandelgebied moeten er voor kunnen kiezen om ook zelf hiervoor passend openbaar vervoer aan te bieden, in samenwerking met, of onafhankelijk van de provinciale openbaar vervoer consessiehouders.

Wegen en Vaarwegen

De afgelopen jaren is er veel geinvesteerd in asfalt in onze Provincie. Afgezien wat kleine aanpassingen hier en daar willen wij voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen. Wij wachten de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vervoer eerst af. Wij richten ons vooral op het helpen van gemeenten bij het oplossen van lokale knelpunten.

Het Prinses Margriet kanaal is overgegaan naar Rijkswaterstaat, de Provincie gaat nu alleen over de zijtakken en het van Harinxma kanaal. Natuurlijk Fryslân ziet geen economische redenen om deze kanalen op te waarderen. Te meer de activiteiten van de bedrijven achter deze zijtakken grotendeels niet passen binnen een Circulaire Economie.