Gezondheidsschade € 50.000,– per boerderij per jaar!

Fries provinciaal rapport maakt duidelijk dat (ammoniak-)emmissies van boerderijen zorgen voor gezondheidsschade bij inwoners. Het rapport geeft aan dat dit neerkomt op € 50.000,– per boerderij per jaar (€763,– per ha bij 70 ha per boerderij).

Wil onze maatschappij deze schade terugkrijgen via de belastingen dan moet er 15 cent bij de melkprijs.

Daarnaast is er ook klimaatschade door emmissie van broeikasgassen, op basis van gegevens uit het rapport komt dit ook op nog eens € 50.000,– per boerderij per jaar (op basis €70,– per ton CO2 equivalenten).

Wil onze maatschappij ook deze schade terugkrijgen via de belastingen dan moet er nog eens 15 cent bij de melkprijs.

Alleen melkproduktie die meer opbrengt dan 65ct/liter heeft maatschapelijk economisch nut.

Noodzaak Landbouwtransitie kan niet duidelijker: Fryslân2030

Wij staan voor een transitie en willen dat de provincie Fryslân € 10 Miljard investeert. Een enorm bedrag, maar het kan EN het loont!

Omdat Natuurlijk Fryslân 4 weken terug een WOB verzoek heeft ingediend is dit rapport vandaag naar buiten gekomen.  Anders was het keurig over de verkiezingen getild.

Download het rapport hier: Rapport BIO-KANSEN final