Welke Partijen nemen klimaatprobleem serieus?

Sietze Schukking heeft namens Natuurlijk Fryslân op 23 januari Provinciale Staten gevraagd om bij alle beleid het halen van de klimaatdoelen van Parijs als uitgangspunt te nemen. Het is voor Fryslân van existentieel belang dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden blijft, dan kunnen we de zeespiegelstijging in 2100 onder de 1 meter houden. Doen we te weinig dan kan het zomaar 3 tot 5 meter worden….

De uitslag van de stemming is:

Voor: Natuurlijk Fryslân, PvdD en GL,

Tegen: PvdA, CU, CDA, SP, VVD, FNP, 50+, PVV, FFP

Geef bij de verkiezingen op 20 maart een duidelijk signaal af aan de andere partijen!!!

Schud ze wakker!

Kijk bij onze plannen hoe we met z’n allen wel de doelstellingen kunnen halen: Fryslân2030

Zie hier de motie:Motie vreemd Schukking PS 23-01-2019 1,5 graad leidend