Welke partij kiest voor: ‘Dorpen aan het Roer’?

Gaan we samen de Energietransitie uitvoeren?

Of gaat de overheid Windmolenparken en Zonneweides doordrukken ten bate van grote investeerders?

De energietransitie gaat alleen lukken wanneer we samen de schouders er onder zetten. Niet alleen de Lasten voor de inwoners, maar ook de Lusten!

Sietze Schukking heeft namens Natuurlijk Fryslân op 23 januari Provinciale Staten gevraagd om de ‘Dorpen aan het Roer’ te zetten (natuurlijk geldt dit ook voor de Wijken en Steden).

Er zijn al 50 lokale energiecoöperaties en 140 initiatieven die staan te springen maar lopen gemeentelijke en provinciale bureaucratie op.

Welke partijen nemen de Dorpen serieus?:

Voor: Natuurlijk Fryslân

Tegen: PvdA, CU, CDA, SP, VVD, FNP, 50+, PVV, FFP, PvdD, GL

Geef bij de verkiezingen op 20 maart een duidelijk signaal af aan de andere partijen!!!

Schud ze wakker!

Kijk bij onze plannen hoe we met z’n allen wel de doelstellingen kunnen halen: Fryslân2030

Zie hier de motie:Motie vreemd Schukking PS 23 januari 2019 Dorpen aan het roer