€ 200 Miljoen voor Makkum, Hindelopen, Workum en Stavoren

Lusten en Lasten Windpark Fryslân Eerlijker verdelen!!

Na nog wat dieper en gedetailleerder graven in publieke informatie komt Natuurlijk Fryslân tot de conclusie dat de Megawinst van Windpark Fryslân waarschijnlijk nog hoger uit gaat komen dan in onze eerdere post!

https://www.natuurlijk-fryslan.nl/2019/02/10/windpark-fryslan-kassa-voor-investeerder/

Onze aangescherpte berekening toont aan:

Meer dan € 1100 Miljoen Megawinst over 20 jaar.

Voor een eenvoudige berekening en uitleg kijk in deze Business Case berekening die wij hebben gemaakt.

Windpark-FRL-business-case-v02

Lasten en Lusten

En wat heeft Gedeputeerde Staten (CDA, VVD, FNP en SP) de omwonenden daarvan toegedacht?

€ 14 Miljoen over 20 jaar.

Dat klopt niet! Dat is geen Eerlijk delen van Lusten en Lasten!

Helaas kunnen we de aanbesteding van Windpark Fryslân niet meer veranderen. Maar we kunnen wel de Megawinst van de Provincie Fryslân ten goede laten komen van de omwonenden. Ja, want de provincie speelt zelf ook een beetje voor windpark-investeerder. Welliswaar draagt de provincie het grootste risico en krijgt daarvoor maar een schijntje van de Megawinst, het is nog altijd ongeveer € 200 Miljoen!!

Natuurlijk Fryslân heeft daarom voor de Statenvergadering op woensdag 27-2-2019 een amendement aangekondigd. Een amendement op de provinciale participatieregeling voor Windpark Fryslân om de hele provinciale opbrengst ten goede te laten komen aan de omwonenden via een fonds of (energie)coöperatie waar de omwonenden zelf de baas over zijn.

Amendement-WPF-Natuurlijk-Fryslan

Een dergelijk fonds kan de investeringen doen waarmee de verwarmingsinstalaties van wel 35.000 woningen kunnen worden omgebouwd. Kijk ook in het persbericht wat we hier over hebben rongestuurd.

Windpark-FRL-persbericht

Energietransitie van levensbelang voor Fryslân

Voor alle duidelijkheid, Natuurlijk Fryslân is 100% voor een snelle en echte energietransitie! Maar dan moeten de Lusten en Lasten bij dezelfde mensen terchtkomen. Bovendien willen wij er voor zorgen dat het voor iedereen Haalbaar en Betaalbaar is.

Kijk daarom voor onze plannen voor een echte Energietransitie, voor en door de Dorpen en Wijken bij onze plannen http://https;?www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

#Fryslan2030

Politieke spelletjes

Er worden natuurlijk nu met de verkiezingen in aantocht allerlei politieke spelletjes gespeeld. De PvdA riep afgelopen week in de Leeuwarder Courant opeens ook dat de participatie eerlijker moest.  Dat was nadat wij ons amendement met de andere partijen gedeeld hadden. Daarvoor, in de commissievergadering had de PvdA zelf nog geen flauw idee hoe het moest. Met andermans veren pronken heet dat (of met andermans uitzoekwerk in dit geval).

Kijk ook hier hoe de partijen in de Provinciale Staten gestemd hebben om de Dorpen en Wijken aan het Roer te zetten bij de Energietransitie