Windpark Fryslân Soap

Afgelopen Statenvergadering van 28 februari was weer een aflevering in de soap rond Windpark Fryslân.

Wij willen erg graag dat we de Energietransitie voor 2030 hebben doorgevoerd, maar dat wordt ons wel erg moeilijk door het van handelen van onze overheid rondom Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Wat is essentieel voor succes van de Energietransitie? De Lusten en Lasten moeten bij de zelfde mensen terechtkomen. En we moeten de kosten niet meer laten oplopen dan strikt noodzakelijk om de Energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen. Bovendien moeten we onze inwoners zelf de keuzes laten maken over hoe we het het beste kunnen doen. Wat doet onze overheid?

Fout 1

Het begint met het van bovenaf opleggen van de plaats en uitvoering van het Windpark.

Kollossale Fout 2

Daarna verleent het ministerie van Economische Zaken de investeerders een enorme subsidie van 1500 Miljoen Euro, waarvan blijkt (zie eerdere blogposts van ons) dat er waarschijnlijk meer dan 1100 Miljoen in de zakken van de investeerders verdwijnt. Die subsidie is belastinggeld dat onze inwoners via de energierekening opbrengen om de Energietransitie te stimuleren. Er lekt dus 1100 Miljoen Euro belastinggeld weg uit de Energietransitie. Eigenlijk is het nog erger want we hadden ook als overheid zelf dit windpark als Nutsbedrijf zonder winstoogmerk kunnen opzetten en dan was er GEEN subsidie nodig geweest. Hoe leg je die 1500 Miljoen Euro subsidie uit? Weg draagvlak Energietransitie.

Grootste Fout 3

Nu is een van de investeerders de Provincie zelf en die investering gaat rond de 200 Miljoen Euro opbrengen. Het minste wat je als overheid nu nog kunt doen is deze opbrengst ten goede laten komen aan de inwoners die ook de Lasten dragen van de windpark-keuzes waar de inwoners zelf geen invloed op hebben mogen uitoefenen. De Provincie stort een Aalmoes van 14 Miljoen Euro over 20 jaar in een nog te definieren omgevingsfonds. Dat is NIET Lusten en Lasten bij de zelfde inwoners. Dat is een lange neus trekken naar de inwoners.

Laatste Fout 4

Voorlopig de laatste fout is dat onze Provinciale overheid nu een enorm ingewikkelde achtergestelde-obligatielening-constructie in elkaar heeft gezet die onder het mom van Burgerparticipatie in het Windpark Fryslân de indruk moet wekken dat de inwoners er ook voordeel van kunnen hebben. De Provincie begint op investeringsbank Goldman-Sachs te lijken.

De inwoners van onze Provincie, vooral die in de buurt wonen, die geld over hebben, daar risico over willen lopen voor een erg lage rente, mogen voor een klein deel achtergestelde-obligaties kopen van een BV van de Provincie die weer belegt in achtergestelde-obligaties van Windpark Fryslân. Wil je deze achtergestelde-obligaties weer verkopen dan mag dat maar 1x per jaar en je moet ze aanbieden aan andere obligatiehouders en als die ze niet willen hebben dan kun je ze weer aan de Provincie BV aanbieden. Oh ja en de kosten van deze hele poppenkast moeten weer door de obligatiehouders betaald worden.

Man, man, man, wat een drama. En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten voor de adviesbureaus die dit hele vehikel in elkaar moeten helpen zetten. En is er dan nog iemand die denkt dat dit soort ‘participaties’ het draagvlak van de Energietransitie versterken???

Reparatie na de verkiezingen?

Toch is dit voorstel afgelopen 28 februari aangenomen. Is er nog wat aan te doen? Jazeker, na de verkiezingen wanneer er een andere coalitie komt kunnen we nog besluiten om deze onzin te stoppen en de Lusten en de Lasten wel fair bij elkaar te brengen.

Gaat wel van de uitslag van de verkiezingen afhangen, er moet wel een coalitie komen zonder CDA want Gedeputeerde Sander de Rouwe vindt dat ie een fantastisch produkt in elkaar heeft geklust.

Jullie weten in ieder geval wat je te doen staat wanneer je ook voor een succesvolle, maatschappelijk gedragen Energietransitie wilt…..