Steun van PvdA voor Plan Fryslân2030

Natuurlijk Fryslân is erg blij met de steun van de Partij van de Arbeid voor ons plan Fryslân2030.

In onze ogen is het verkiezingsprogramma van de PvdA onvoldoende concreet over hoe zij de grote uitdagingen voor onze Provincie Fryslân tijdig wil oplossen.

Bij het verkiezingsdebat van Circulair Fryslân donderdagmiddag 28 februari heeft onze lijsttrekker Sietze Schukking de PvdA dan ook gevraagd om ons concrete plan Fryslân2030 duidelijk te omarmen om samen deze problemen voor onze Provincie en inwoners aan te pakken.

Marijke Roskam, lijsttrekker van de PvdA, antwoorde daarop bevestiggend: „Ik steun jullie plan als dat werkbaar is“.

En ons plan is zeker werkbaar, dat is namelijk de kern van onze aanpak en dat kun je zelf bekijken onder plannen.

Wij kijken er naar uit om na de verkiezingen op 20 maart snel met een nieuwe duurzame coalitie de problemen concreet aan te pakken.