Het Nieuwe Friesland

Zo gaat het niet verder

Iedereen met een beetje verstand ziet dat het zo niet goed komt met Fryslân. Naast klimaatverandering is het verlies aan biodiversiteit de andere grote bedreiging in de wereld. In Fryslân zien we dat in het uitsterven van de weidevogels, het compleet verdwijnen van insecten op het boerenland en het verdwenen ecosysteem in de bodem.

En dat alles vrijwel hoodzakelijk als gevolg van de gangbare landbouwmethodiek. Een methodiek die ook financieel failliet is. Mooie sprookjes over export en toegevoegde waarde, vaste prik in de media, maar voor een bijdrage aan Rutte’s ‘BV-Nederland’ moet je kijken naar winst en belastingopbrengst. Daar hoor je niemand over want de gangbare agrarische ondernemingen maken al meer dan 30 jaar structureel verlies, geen winst dus en geven zeker geen belastingopbrengst. Wel struktureel meer dan 80 Miljoen subsidie, dat is OOK belastinggeld, jaarlijks naar de boeren in Fryslân. Iedereen die denkt dat die CDA/LTO export praatjes de sector vooruit helpen moet maar eens een economieboek gaan lezen.

Hoe dan wel?

Plannen voor hoe het wel kan zijn er al wel. Dit hoofdredactioneel commentaar uit de Leeuwarder Courant wijst naar het initiatief uit het Lege Geaën gebied tussen Sneek, Zwette, Grou en Sneekermeer om het gebied opnieuw in te richten.

Klik op de plaatjes om de originele artikelen te lezen.Het artikel ‘Het Nieuwe Friesland’ over het bewonersinitiatief vertelt:

Hoe je met herstel van vaarten en paden het landschap weer verhalen kunt laten vertellen en daarmee boeren en inwoners en basis geeft om zich te onderscheiden.

Hoe je door het waterpeil te verhogen het waterbeheer eenvoudiger maakt, de veenoxidatie stopt, de verzakkingen stopt, de droogtegevoeligheid verminderd en ook vooral het biodiversiteitsherstel bevorderd.

Hoe een aantrekkelijk, levendig, bloemrijk landschap met wandelpaden toerisme stimuleert waardoor boeren klanten kunnen trekken en de leefbaarheid in dorpen wordt versterkt.

Het artikel zelf over ‘Het Nieuwe Friesland’ in die zelfde Leeuwarder Courant kun je hier lezen, vier pagina’s met uitleg, foto’s en kaarten.

Klik op de plaatjes om de originele artikelen te openen.

Uitgangspunt is om te komen tot een toekomstbestendige gebruik van het buitengebied waar winstgevende, extensieve, biodiverse, klimaatbestendige, fossielvrije landbouw de basis is voor een leefbare en vitale dorpssamenleving. De sleutel ligt hierbij in het direct koppelen van de (wensen van de) consument aan de  boer (en zijn werkwijze) in een levendig landschap dat het verhaal van Fryslân vertelt. Toerisme,  met name wandel- en natuurtoerisme, speelt daarbij een belangrijke rol om consument en boer op persoonlijk niveau bij elkaar te brengen en te koppelen. In de nieuwe economie gaat het om (persoonlijk) vertrouwen.

Morgen beginnen?

Morgen lukt niet want de huidige politiek wil/durft/begrijpt/kan niet. Natuurlijk Fryslân heeft daarom een concreet plan gemaakt: Fryslân2030 maakt de inzet van de Provinciale verkiezingen. Kies jij en de andere Friezen op 20 maart voor Natuurlijk Fryslân, Lijst 13,  dan gaan wij 21 maart los om het plan zo snel mogelijk in gang te zetten.

Het Lege Geaën gebied is voor ons het voorbeeld voor mienskips-initiatieven in andere Friese streken en moet zo snel mogelijk van start als voorbeeld.

Wij investeren 20 Miljard Euro in de toekomst van Fryslân, en dat is GEEN sprookje!

Kijk naar onze plannen https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/