ClimateStrike – Klimaatstaking

Meeliften?

Haakt Natuurlijk Fryslân nu lekker makkelijk aan bij de actie van schoolkinderen?

Nee wij zijn de enige partij/groep/beweging die meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân die een concreet PLAN heeft; Fryslân2030. Met dit PLAN kunnen we ECHT de doelen van Parijs halen. Met dit PLAN kunnen we de Friese Biodiversiteit herstellen of in ieder geval redden voor zover mogelijk. Met dit PLAN pakken we ook de Tweedeling in de maatschappij aan.

Toekomst

Wij zijn een partij/groep/beweging van mensen uit de praktijk, doeners met kennis van zaken. Wij komen uit allerlei verschillende maatschappelijke initiatieven en uit een heel scala van bestaande politieke partijen. Ja, wij zijn gefrustreerd dat er niets gebeurd en daarom hebben we dat concrete PLAN gemaakt. Ja, dat PLAN is al van voor de schoolstakingen. Ja, met dit PLAN kun je de doelen van de Climatestrike / Klimaatstaking halen. Ja, de Provincie gaat over het halen van deze doelen.

Ja, de meesten van ons zijn al ouder maar willen een leefbare Toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen, de mensen op deze aarde, de planten en dieren op deze aarde en onze planeet.

Betaalbaar en Haalbaar

We investeren 20 Miljard Euro in Energietransitie en Landbouwtransitie tot 2030. En wij bedoelen ECHT investeren dus op een manier dat het geld ook weer terugkomt. We financieren dat via de Provincie uit de kapitaalmarkt en dat kan tegen een hééééél erg lage rente. Dus de Friese inwoner hoeft die 20 Miljard niet op te hoesten. Sterker nog, door het zo aan te pakken hou je de kosten zo laag mogelijk voor de Friese inwoners.

Stemselfie

Wij zijn enige partij/groep/beweging die aan de verkiezingen meedoet die PLAN/Programma heeft dat de doelen van Climatestrike gaat halen. Check het zelf maar de meeste Programma’s van partijen staan vol goedkope algemeenheden en maken geen heldere keuzes die de doelen gaan halen.

Mag je zelf nog niet stemmen? Eis dan een ‘Stemselfie’ van je ouders, grootouders en andere familieleden en bekenden. Ja, dat mag officieel niet maar het gaat om jouw toekomst, dus nood breekt wet!