20 Miljard, wat is dat?

UPDATE2: 20 Miljard investeren in onze Friese Toekomst komt neer op ongeveer 3 Miljoen per Fries tot 2030.

UPDATE: zie onderaan toelichting naar aanleiding van onwetend gekwek van Sander de Rouwe en Mark Rutte

Een hoop geld.

Wij krijgen vaak vragen over de 20 Miljard Euro die wij door de provincie willen laten investeren in de Energietransitie en de Landbouwtransitie. Dat geld heeft de provincie toch niet? De begroting is maar een paar honderd miljoen per jaar en de subsidiepotjes zijn altijd leeg!

Investeren

Maar het ene geld is het andere niet. Wanneer je een huis wilt kopen en verbouwen om er in te gaan wonen betaal je dat ook niet uit je portemonee, dat financier je via de bank, je investeert in je toekomst.

Dat doen wij hier ook want voor die 20 Miljard Euro worden spullen gekocht die geld waard blijven en geld opbrengen. De provincie kan erg goedkoop geld lenen voor deze investeringen, veel goedkoper dan bedrijven of energiecoöperaties.

Energietransitie

Wij willen dat de provincie lokale energiecoöperaties in Wijken en Dorpen financiert, die kopen dan voor 10 Miljard Euro spullen, zonnepanelen, accu’s, waterstofsystemen, etc. Dat levert weer geld op.

Maar belangrijker misschien nog wij willen ook dat de lokale energiecoöperaties de ombouw van de verwarmingsinstalaties bij de de mensen thuis financiert. Daarmee wordt de energietransitie betaalbaar voor iedereen!

Door het op deze manier te doen houden we de snelle jongens buiten de deur (zie hier ons Blog over hoe er 1100 Miljoen Euro belastinggeld weglekt in het Windpark Fryslân drama) Want zo moet het dus zeker niet.

Landbouwtransitie

Wij willen dat de provincie ook 10 Miljard Euro investeert in het opkopen van grond en bedrijven en deze daarna omvormt naar duurzame en consumentgerichte landbouw die WEL winst maakt.

Deze bedrijven worden na herinrichting van het gebied weer ter pacht aangeboden aan (nieuwe) boeren. Deze aanpak is ook niet nieuw, het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders is precies zo gedaan. Het maakt het voor veel meer mensen mogelijk om een duurzame boer van de toekomst te worden.

Lees voor een beeld van de nieuwe boer ook onze Blog-post over de ‘Bauke de Boer van de Toekomst’.

Zo brengt ook deze investering weer zijn geld op, maar minstens zo belangrijk het geeft de boeren keuzes en bevrijdt hen van de ketens van de bank. Het is tegelijk de beste aanpak voor herstel van Biodiversiteit. Nieuw perspectief voor klimaat, natuur, leefbaarheid EN boeren!

Subsidies

De, bedoelde, bijeffecten van deze investeringen zijn onder andere:
– herstel van biodiversiteit
– nieuwe werkgelegenheid
– veel innovatie in duurzame activiteiten
– versterking van de leefbaarheid

Investeren is veel effectiever dan subsidies. Bovendien subsidie komen uit de Provincie begroting en daar zit maar weinig geld. Subsidies zetten dus geen zoden aan de dijk.

Toekomstperspectief

Onze aanpak geeft toekomst perspectief aan Fryslân.

Onze aanpak geeft toekomst perspectief aan de mensen in de Wijken en Dorpen.

Onze aanpak geeft toekomstperspectief aan Boeren

Onze aanpak geeft toekomstperspectief aan jou en jouw kinderen!

Kijk voor al onze plannen voor Fryslân2030 op https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

Onkunde Sander de Rouwe en Mark Rutte

De afgelopen dagen wist Mark Rutte bij Pauw en Jinek te melden dat alleen de landelijke overheid de Energietransitie kan financieren en de Provincies en Gemeenten niet. Dat is onjuist, Gemeentes en Provincie kunnen gewoon geld lenen maar hun balans mag geen negatief Eigen Vermogen hebben (bezittingen moeten groter zijn schulden). Daar blijven wij met onze plannen royaal binnen, want wij investeren in spullen voor de Energietransitie die daarna geld waard blijven en geld opleveren (ze produceren immers energie).

Ook Sander de Rouwe roept in de krant en bij debatten dat wij alleen maar 20 Miljard schulden willen maken. Dit bevestigt opnieuw dat onze huidige gedeputeerde van financiën geen kaas gegeten heeft van geld. Dat bleek ook al eerder in de Staten bij de behandeling van Windpark Fryslân en bij de behandeling van de Friese Ondernemings Maatschappij. Ook bij de Landbouwtransitie investeren wij in aankoop Grond en Gebouwen die blijven hun geld waard en die brengen huur op.

De Provincie kan geld aantrekken voor minder dan 1% Rente en dit gebruiken voor de financiering van de transities. De snelle jongens vragen veel meer rendement en maken het dus onnodig duur voor de inwoners, want dat betalen de inwoners WEL!

Zolang dus de Begroting (jaarlijkse inkomsten en uitgaven) niet struktureel een tekort vertoont is alles in orde. Zo’n tekort moet je namelijk uit de Reserves (= Eigen Vermogen) aanvullen.

Zolang het Eigen Vermogen op de balans positief blijft is alles in orde. En dat is dus de basis van ons PLAN.

Je ziet het, het is niet erg ingewikkeld. Helaas zitten we nu met Rutte en de Rouwe. Je ziet het voldoende reden om Natuurlijk Fryslân te stemmen!