Fryslân gidsland

Het verhaal van Richtje

26-10-2030,

Richtje kijkt de zaal in, de mensen komen langzaam binnen. Jaarvergadering van de energiecoöperatie begint zo. Daar komt de voorzitter van de dorpswoningbouwcoöperatie binnen. Hij gaat zitten naast de financiële vrouw van de dorpsvoedselcoöperatie. Wat is er veel gebeurd en veranderd. Richtje denkt terug aan 2019 toen de veranderingen allemaal begonnen.

Richtje was het bestuur van de energiecoöperatie ingerold zoals dat op een dorp wel meer gebeurde, je was op de vergadering en er werd nog een nieuw bestuurslid gezocht, tja zeg maar eens nee hè. Het dorp was toen al een paar jaar aan het proberen om energieneutraal te gaan worden maar het wilde maar niet vlotten. Ideeën genoeg, maar dan paste het weer niet in het bestemmingsplan, dan wilde de bank weer niet financieren, dan mocht weer iets niet van de provincie, dan paste het weer niet in de subsidieregels, om moedeloos van te worden.

Maar toen kwam 2019, de klimaatstaking van de schoolkinderen was eigenlijk het kantelpunt, landelijke overheid bakte niks van klimaatmaatregelen, eerste kievietsei al in februari, het besef daagde bij mensen dat wanneer zij zelf niks doen anderen ook niks gaan doen. Zou ‘Het bêste Lân fan Ierde’ er straks voor onze kinderen ook nog zijn?

Verkiezingen

De frustratie onder de inwoners kwam onverwachts naar buiten bij de Provinciale Staten verkiezingen, een overweldigende overwinning voor groene actie. Daarna een coalitie zonder CDA en een provincie die een heel andere koers ging varen; maximaal voor concrete actie met de uitvoering van het transitieplan; Fryslân2030.

De zaal loopt vol, het MFC is net vernieuwd door de dorpswoningbouwcoöperatie, het is het kloppend hart van het dorp geworden waar alle nieuwe dorpsorganisaties ook hun plek hebben. Richtje kijkt naar de mensen in de zaal, veel zijn actief of hebben werk bij de nieuwe initiatieven. Vanaf 2019 ging het snel, ieder dorp en stadswijk had de opdracht gekregen om zelf een plan te maken hoe in 2030 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen energie opwekken maar ook alle mensen helpen hun huis om te schakelen. Dat was natuurlijk nogal een opdracht, maar het nieuwe provinciebestuur was er ook vol voor gegaan. In plaats van dwarsliggen, vertrouwen geven; had een dorp een goed afgewogen plan? Dan maakte de provincie het mogelijk, zorgde voor vergunningen, goedkope financiering, hield de snelle jongens op afstand en hielp door de gezamenlijke inkoop te organiseren. Richtje haar dorp had altijd voorop gelopen; een grote zonneweide was opgezet, zo goed mogelijk ingepast, met een grote accubank en waterstofsysteem zodat er s’winters ook voldoende energie was. Wat extra energie werd verkocht en leverde het dorp geld op. De verwarming in alle huizen was omgebouwd, een hele klus, maar de provincie had gezorgd voor goedkope financiering, het dorp voor efficiënte uitvoering. De energiecoöperatie was nu warmtedienstverlener, een officieel door de provincie erkend nutsbedrijf.

Sommige huizen waren aangekocht en omgebouwd door de dorpswoningbouwcoöperatie en werden nu weer verhuurd vooral ook aan jonge gezinnen. Het dorp bruisde van de activiteiten en werk, ook mee door de voedseltransitie. Fryslân liep nu voorop als producent van gezond en verantwoord eten door de landbouwtransitie. De provincie was er vol ingestapt, 20 Miljard Euro geïnvesteerd in de toekomst van haar inwoners; energietransitie, landschap, biodiversiteit, toerisme en een nieuwe toekomst voor boeren.

Richtje was blij dat ze vanavond bij de vergadering kon zijn, vier jaar terug had ze de voorzittershamer overgedragen. Het was niet meer te combineren met haar transitieambassadeurschap. Heel Europa door om dorpen en wijken te helpen om ook een dergelijke omschakeling te maken.

Wie had dat in 2019 gedacht? Wat een provinciale verkiezing al niet te weeg kan brengen. Fryslân gidsland!

===============================================

Sietze Schukking
lid Provinciale Staten van Fryslân
Lijsttrekker Natuurlijk Fryslân

Dit is een verhaal met fictieve personen die geïnspireerd zijn op mensen die nu al actief zijn in Fryslân