Category: Stemmingen

Welke Partijen nemen klimaatprobleem serieus?

Sietze Schukking heeft namens Natuurlijk Fryslân op 23 januari Provinciale Staten gevraagd om bij alle beleid het halen van de klimaatdoelen van Parijs als uitgangspunt te nemen. Het is voor Fryslân van existentieel belang dat de temperatuurstijging onder 1,5 graden blijft, dan kunnen we de zeespiegelstijging in 2100 onder de 1 meter houden. Doen we…

Read more »