CDA Kiezersbedrog

Weer een typische CDA-verkiezingsbedrog-opinie in de Leeuwarder Courant.

CDA doet net alsof zij wel even regelt dat nu ieder Fries dorp een windmolen kan kopen in het Gemini-park. ‘Not in my Back Yard’, leuk.

CDA Fryslân vergeet je alleen even te wat te vertellen:

  • Het zijn molens van 8 Megawatt en die kosten 7 Miljoen Euro inclusief plaatsing en zonder aansluiting. Of het dorp dat maar even inlegd.
  • Dit soort parken is door de landelijke overheid bedoeld voor grootschalige opwek voor industrie en randstad. Niet om uit te venten aan wat Friese dorpjes. De provincie heeft hier niks te over vertellen.
  • Het is al lang gebleken dat er geen interresse is in participatie door dorpsbewoners wanneer ze de ‘eigen molen’ niet kunnen zien staan. Laat staan dat ze het geld hebben.

Het zou mooi zijn geweest wanneer het CDA ook even gemeld had dat zij  dit soort initiatieven niet door de provincie goedkoop te willen laten financieren.

Dit in tegenstelling tot Natuurlijk Fryslân die juist wel de investeringen van de Dorpsenergiecoöperaties goedkoop wil financieren. Daarmee komen Lusten en Lasten eerlijk bij elkaar. Kijk hier.

Het zou mooi zijn geweest wanneer opinieschrijver gedeputeerde de Rouwe ook even had gemeld dat door hem de provincie Fryslân wel goedkope financiering voor Windhandelondernemer de Groot mogelijk maakt. 900 Miljoen Euro winst in Windpark voor de snelle jongens dankzij goedkoop risicodragend geld van de provincie. Zie onze ander Blog-post.

Voor de voledigheid hier het complete treurniswekkende verhaal van het CDA.