FNP Kiezersbedrog

Het is te zien dat FNP en CDA vier jaar samen in een coalitie hebben gezeten. Ze komen tegelijk met dezelfde politieke fopspeen voor de kiezers.

Gelukkig heeft de Leeuwarder Courant de FNP en CDA bijdragen naast elkaar geplaatst (zie onze andere Blog). Wordt tenminste direct duidelijk in welke bochten deze partijen zich wringen. Beide partijen hebben de mond vol over Mienskip en de kracht van Dorpen. Maar ze geven geen vertrouwen aan de Dorpen. Liever komen ze met verhalen over Dorpsmolens op Zee.

Gedeputeerde Kramer is weer eens niet op de hoogte

Maar zo werkt het niet. Ten eerste telt een dergelijke molen niet voor de Energietransitie-opgave ‘Wind op Land’ dus minister Ollongren en minister Wiebes tellen deze niet mee.

Kramer denkt ook dat Dorpen SDE+ subsidies op kunnen strijken. Weer fout. De inschrijvingen voor ‘Wind op Zee’ (daar moeten Kramer’s Dorpsmolens ook aan meedoen) vinden tegenwoordig plaats zonder subsidies. Jammer dus, niet slapend rijk. Dat worden anderen wel, namelijk de snelle jongens van Windpark Fryslân in het IJsselmeer, die strijken Euro 900 Miljoen winst (belastinggeld) op. Dit college, met Kramer, maakt dat mogelijk, kijk maar even in deze Blog-post.

Een molen op zee heeft tegenwoordig een vermogen van 8 Megawat en kost 7 Miljoen Euro zonder aansluitkosten. Of het dorp dat maar even wil inleggen. De meeste Dorpen die een molen willen zoeken iets van rond de 1 Megawatt. Bovendien is al lang gebleken dat wanneer een molen niet in de buurt van het dorp staat er geen interresse is voor investeren in een dergelijke molen.

Kramer zegt: ‘De provincie moet dit mogelijk maken’. Zou fijn zijn wanneer hij ook even aangeeft hoe.

Landschap als Groene Goud

Onze FNP-gedeputeerde Kramer spreekt ook nog van ons landschap als het Groene Goud. Meneer Kramer komt blijkbaar nooit buiten het Provinciehuis, onze Groene Goud is vrijwel volledig naar de filistijnen door de gangbare landbouw. En daar was Johannes Kramer als landbouw en natuur gedeputeerde verantwoordelijk voor.

Maar goed het is verkiezingstijd, sinds 4 weken is Kramer voor Biologische Landbouw. Eens kijken of ie dat 4 dagen na de verkiezingen ook nog is wanneer CDA/LTO weer een gedeputeerde-zetel voor Kramer klaar zet.

Kiezersbedrog

Het stuk van de FNP is dus je reinste Kiezersbedrog. Wil je een ECHT haalbare en betaalbare Energietransitie waar de Lusten en de Lasten eerlijk verdeeld worden en zonder FNP-sprookjes; kijk dan onder https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

Voor de volledigheid hieronder nog even het hele ‘bedrogverhaal’ van de FNP